Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Construction Innovation Engineering

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D26INO_EN ZK česky
Garant předmětu:
Dana Měšťanová
Přednášející:
Dana Měšťanová
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Průnik inovačního procesu a investičního procesu. Procesy pro posílení vědecko-technického rozvoje. Inovační management. Dynamické inovační podnikání. Principy řízení inovací v podniku. Smluvní vztahy, zajištění závazku, uplatnění ve fázi financování. Inovační politika jako součást firemní strategie. Hodnocení efektivnosti inovací. Státní programy pro oblast inovačního podnikání ČR, programy EU, mezinárodní programy, mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Přímé nástroje podpory. Nepřímé nástroje podpory. Složky systému a zásady řízení. Transfer technologií, organizační formy, sítě transferu technologií. Technologické poradenství. Formy ochrany průmyslového vlastnictví, patenty, ochranné známky, evropské patenty.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

www.aipcr.cz

www.techprofil.cz

www.svtp.cz

P. Švejda a kol.: Inovační podnikání, AIP ČR 2007, ISBN 978-80-903153-6-5

P. Švejda a kol.: Inovace a technologie v rozvoji regionů, AIP ČR 2010, ISBN 978-80-87305-04-1

P. Švejda a kol.: Vědeckotechnické parky v ČR, SVTP ČR 2012, ISBN 978-80-903846-2-0

Technologický profil ČR, CD ROM, verze 14, AIP ČR 2013, ISBN 978-80-87305-13-3

Cena Inovace roku 2018, AIP ČR 2018

Časopis Inovační podnikání a transfer technologií, ISSN 12104612 (vybraná čísla; vydává AIP ČR od roku 1993)

GRUBLOVÁ, E. - FRANEK, J. (2010): Možnosti efektivního využití výsledků vědy a výzkumu v podnikatelské praxi. Ekonomika - Management - Inovace, 2010, s. 25-36

Inovační výkonnosti členských států EU [online]. Brusel: Evropská komise, 2014 [cit. 2016-08-29]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf

Statistika inovací 2015 [online]. Praha: Český statistický úřad, Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statistika_inovací

Poznámka:

CME

Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6290106.html