Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Development, oceňování majetku a realitní trh

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126DOMT Z,ZK 5 4P+1C česky
Garant předmětu:
Renáta Schneiderová Heralová
Přednášející:
Eduard Hromada, Pavlína Píchová, Renáta Schneiderová Heralová
Cvičící:
Kateřina Eklová, Eduard Hromada, Pavlína Píchová, Renáta Schneiderová Heralová, Kateřina Válková
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Předmět přináší základní vědomosti o fungování trhu s komerčními i rezidenčními nemovitostmi doplněné příklady z praxe v jednotlivých segmentech trhu. Developerský proces a jeho jednotlivé fáze od akvizice, přes plánování, vlastní výstavbu a exit - praktické ukázky. Sestavení cash flow developerského projektu. Možnosti financování developerských projektů i stávajících investičních nemovitostí, rozdílné aspekty jednotlivých typů investorů do nemovitostních projektů. Developerský projekt se skládá z popisu zvažovaného developmentu v zadaném území včetně návrhu dispozičního uspořádání, analýzy trhu, návrhu financování, rozpočtu a ocenění projektu. Developerský projekt (formou konzultací v průběhu celého semestru)

Požadavky:

Zpracování developerského projektu v týmu, průběžná konzultace dílčích částí. Finální prezentace.

Osnova přednášek:

Trh s nemovitostmi, výzkum trhu - základní kategorie, specifika trhu s komerčními nemovitostmi

Základní pojmy územního plánu, limity. ÚP jako základní prvek developerské výstavby a vývoje ekonomiky.

Developerský proces a jeho fáze – Akvizice, Plánování, Výstavba, Exit

Investice do nemovitostí - investiční strategie, typy investorů, životní cyklus investiční nemovitosti včetně developmentu

Měření výkonu investice, benchmarking, vyjádření hodnoty a rizika, nástroje investičního rozhodování

Financování nemovitostí, bankovní úvěrové produkty

Tržní oceňování nemovitostí

Modely Cash Flow, investiční přístup k hodnotě nemovitosti

Business plan a model cash flow v čase, včetně analýzy citlivosti

Inovace a nemovitosti - příklady technologických a komerčních inovací, sociologické změny, Certifikace – SB TOOL, LEED, BREEAM a WELL

Prezentace developerských projektů zpracovaných studenty

Osnova cvičení:

Obsahem cvičení je zpracování a konzultace vlastního developerského projektu.

Developerský projekt se skládá z popisu zvažovaného developmentu v zadaném území včetně návrhu dispozičního uspořádání, analýzy trhu, návrhu financování, rozpočtu a ocenění projektu.

Technická část: katastr nemovitostí, územní plán

Technická část: omezení pozemku, návrh výstavby

Ekonomická část: náklady, výnosy

Ekonomická část: ekonomická efektivnost

Příprava prezentace, konzultace

Cíle studia:

Cílem předmětu je předat studentům základní vědomosti o fungování trhu s komerčními i rezidenčními nemovitostmi doplněné příklady z praxe v jednotlivých segmentech trhu. Na zvoleném území si studenti vyzkouší návrh developerského projektu.

Studijní materiály:

!SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, Renáta. Oceňování nemovitých věcí. Praha: FINECO, 2015. ISBN 978-80-86590-14-1.

!ORT, Petr. Analýza realitního trhu. Praha: Leges, 2019. Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-364-3.

!David Isaac, John O'Leary, Mark Daley : Property Development: Appraisal and Finance, 2010. ISBN 9781336149359

?Richard Reed, Sally Sims: Property Development, 2014 ISBN 9781317661085

?Harvey J., Jowsey E.: Urban land economics, 5th edition, 2000, ISBN-13: 978-0333912973

?David Isaak: Property Finance (Building and Surveying Series), 2nd edition, 2003, ISBN-13: 978-0333987148

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6279506.html