Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Strategické řízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2316051 Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Předmět seznámí studenty s postupy pro vytvoření projektu strategie firmy.

Požadavky:

Definovány vyučujícími na přednáškách a cvičeních.

Osnova přednášek:

1. Filosofie strategického řízení – poslání, vize, strategické cíle a projekty, konkurenční výhoda

2. Audit strategického řízení

3. Produktová strategie – klientská segmentace, struktura produktů a služeb, cenotvorba, marže

4. Audit produktů a návrh změn

5. Obchodní a marketingová strategie – Brand, Business development, podpora prodeje

6. Audit obchodní strategie a návrh změn

7. Strategické řízení procesů a informací – procesní mapy, organizační uspořádání, digitalizace a automatizace

8. Audit procesu – návrh zjednodušení a digitalizace

9. Strategické řízení vztahů – klienti, partneři, dodavatelé, lokální představitelé, práce klientského centra

10. Audit úrovně spolupráce s klíčovými partnery

11. Finanční strategie – plány, rozpočty, controlling

12. Audit finančního rozpočtu a návrh doporučení

13. Manažerská a personální strategie – firemní hodnoty, rychlosti řízení, motivace

Osnova cvičení:

1. Filosofie strategického řízení – poslání, vize, strategické cíle a projekty, konkurenční výhoda

2. Audit strategického řízení

3. Produktová strategie – klientská segmentace, struktura produktů a služeb, cenotvorba, marže

4. Audit produktů a návrh změn

5. Obchodní a marketingová strategie – Brand, Business development, podpora prodeje

6. Audit obchodní strategie a návrh změn

7. Strategické řízení procesů a informací – procesní mapy, organizační uspořádání, digitalizace a automatizace

8. Audit procesu – návrh zjednodušení a digitalizace

9. Strategické řízení vztahů – klienti, partneři, dodavatelé, lokální představitelé, práce klientského centra

10. Audit úrovně spolupráce s klíčovými partnery

11. Finanční strategie – plány, rozpočty, controlling

12. Audit finančního rozpočtu a návrh doporučení

13. Manažerská a personální strategie – firemní hodnoty, rychlosti řízení, motivace

Cíle studia:

Rozšířit znalosti a dovednosti vybraných zájemců v oblasti řízení lidských zdrojů a strategického plánování.

Studijní materiály:

Tony Morden: Principles of strategic management, Ashgate 2007

Ignatius Ekanem: Writing a business plan, Taylor&Francis 2017

Michael McGrath: Product Strategy for High Technology Companies, McGraw-Hill 2001

Frank Rothaermel: Strategic Management, McGraw-Hill 2018

John E Gamble, Arthur A Thompson Jr., Margaret Peteraf: Essentials of Strategic Management: The Quest for Competitive Advantage, McGraw-Hill 2019

Melissa Schilling: Strategic Management of Technological Innovation, McGraw-Hill 2020

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6249606.html