Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy programování - Python

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18ZPRP Z 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Přednáška je určena především posluchačům, kteří mají jen velmi malé nebo žádné zkušenosti s programováním. Seznámí posluchače se základními pojmy v oblasti programování a s programovacím jazykem Python

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

1. Co je to počítač, co je to program, co je algoritmus

2. Zobrazování dat v paměti počítače, význam datových typů, objekty

3. Proměnné a datové typy, statické a dynamické typování

4. Struktura programu, podmínky, cykly

5. Příkazy, standardní vstup a výstup

6. Seznamy, slovníky, množiny

7. Tvorba funkcí

8. Bytově a znakově orientovaný vstup a výstup

9. Modulární stavba programu, tvorba modulů

Osnova cvičení:

Osnova:

1. Co je to počítač, co je to program, co je algoritmus

2. Zobrazování dat v paměti počítače, význam datových typů, objekty

3. Proměnné a datové typy, statické a dynamické typování

4. Struktura programu, podmínky, cykly

5. Příkazy, standardní vstup a výstup

6. Seznamy, slovníky, množiny

7. Tvorba funkcí

8. Bytově a znakově orientovaný vstup a výstup

9. Modulární stavba programu, tvorba modulů

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Summerfield, Mark. Python 3: výukový kurz. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2737-7.

[2] Pilgrim, Mark. Ponořme se do Python(u) 3: Dive into Python 3. Praha: Cz.Nic, c2010. CZ.NIC. ISBN 978-80-904248-2-1.

Doporučená literatura:

[3] Guttag, John. Introduction to computation and programming using Python: with application to understanding data. Second edition. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2016. ISBN 978-0262529624.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6232406.html