Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Technologie a bezpečnost senzorických sítí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
23TBSS KZ 2 2P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Anotace:

Předmět je zaměřen na bezpečnost sběru dat v nových oblastech senzorických sítí. Principy práce senzorických sítí, senzory elektrických a neelektrických veličin, rozhraní pro připojování senzorů, komunikační technologie pro senzorické sítě, SigFox, LoRa, NB-IoT, technologie a bezpečnost IoT a SmartCity. Trendy v oblasti IoT a Smart City.

Požadavky:

Literatura k předmětu bude určována průběžně spolu s odkazy na příslušné prameny během přednášek. Student by měl sledovat témata sám.

Prezentace z přednášek jsou zveřejňovány na elektronickém výukovém systému K623 https://moodlek623.fd.cvut.cz/

Přihlašování:

Username: fakultní e-mail (např. - novotny@fd.cvut.cz))

Password: heslo do fakultní sítě

Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu (mohou se změnit, pokud bude změněna forma výuky - kontaktní/distanční):

- odevzdaná semestrální práce (pokud bude zadána)

- písemný test (cca 40 min.), cca 10 otázek

- ústní pohovor.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s moderními technologiemi senzorických sítí, IoT a Smart City a bezepčností provozu takových sítí včetně ochrany osobních dat a publikování dat na internetu.

Studijní materiály:

•Jirovský, V.: „Safety, Security and Privacy in Environmental Monitoring Systems“

•Ripka, P., Tipek, A.:„Modern sensor handbook“

•Jirovský, V.: „Technologie Smart City“ (v tisku)

•e-learning ústavu K623

Poznámka:

(v nových SP programu IS je změna ukončení z ZK na KZ)

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6214806.html