Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Programování v jazyce Java

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2371532 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Základní pojmy: algoritmus, paralelismus, reentrance. Pojem programu a procesu. Strukturované programování - strukturované příkazy, datové typy. Jazyk Java: struktura programu, program, deklarace procedur a funkcí, parametry (funkcionální), příkazy jazyka, standardní procedury a funkce. Abstraktní datové typy: tabulka, zásobník, fronta, seznam, strom. Binární strom, AVL strom. Abstraktní operace a algoritmy: vyhledávání, třídění, interpolace, iterace, rekurze, backtracking.

Požadavky:

Ke zkoušce jsou předepsány znalosti v rozsahu přednášek.

Na cvičení studenti obdrží zadání 3 příkladů k vypracování.

Osnova přednášek:

Princip činnosti počítače, vnitřní struktura procesoru, paměť, program.

Volání procedur, větvení, cyklus, zásobník.

von Neumann, Harvard, víceprocesorové systémy, RISC.

Programovací jazyky, interpreter, kompilátor, objektový přístup, jazyky 4GL.

Lokální počítačové sítě, principy činnosti, topologie.

Základy jazyka Java, struktura, typy proměnných, zápis konstant.

Záznam, množina, text.

Příkazy, přiřazení, podmíněné příkazy, cykly, case.

Procedury, funkce, volání odkazem a hodnotou.

Standardní funkce jazyka Java (NetBeans.org).

Algoritmy: datové struktury - fronta (FIFO), zásobník (LIFO), kruhová fronta.

Dynamické proměnné - deklarace, přidělení a vracení paměti. Fragmentace, garbage collector.

Záznamy, dynamické datové struktury.

Jednoduchý a zdvojený spojový seznam.

Stromy, binární, B- stromy, AVL strom, rotace.

Hledání, hromada (heap), sentinel, půlení, indexování, hashování, transformace klíče.

Třídění - bubblesort, shakesort, shellsort, insertsort, quicksort, counting sort, bucket sort

(Obsah přednášek podrobněji na www.fs.cvut.cz/cz/U12110/aii).

Osnova cvičení:

Spouštění programů v učebně, konta a zadání úloh

Jednoduchý program

Číselné proměnné

Podmíněný příkaz. Timer.

Pole, cyklus, konstanty (i typované)

Texty, opendialog, a ...

Cykly, náhodné proměnné, třídění.

Druhé okno programu, další komponenty.

OnMouseMove, Canvas.

Canvas - psaní textů, obdélníky, graf funkce.

Tisk z programů v prostředí Java.

Dynamické datové struktury. Úspora místa, zásobník, fronta, řetěz, tabulka, strom.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Kokeš, Josef: Algoritmy pro inženýrskou informatiku. Skriptum ČVUT, 2006

2. Wirth, N.: Algoritmy a struktúry údajov, ALFA, Bratislava 1981.

3. Cormen, Leiserson, Rivest, Stein: Introduction to Algorithms (standardní VŠ učebnice v USA, vyšla ve 45 vydáních)

4. Wroblewski, Piotr: Algoritmy. Computer Press, Brno, 2004

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6153506.html