Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Industrial Archeology

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D29IAR ZK 2P anglicky
Garant předmětu:
Lenka Popelová
Přednášející:
Jana Hořická, Tomáš Med, Lenka Popelová, Jan Pustějovský
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

Student si v předmětu osvojí základy industriální archeologie, interdisciplinárního oboru, který zkoumá, eviduje, inventarizuje a chrání doklady hmotných i nehmotných dokumentů, artefaktů, stratigrafií a struktur, lidských sídel a krajin, jež vznikly pro průmyslové procesy či jako jejich důsledek. Metody zkoumání se netýkají jen průzkumů krajiny, sídel a jednotlivých objektů, ale v souvislosti s historií techniky i pracovních a výrobních postupů, které zpětně podobu krajiny, sídel a objektů ovlivňovaly.

Požadavky:

Nejsou.

Osnova přednášek:

Stěžejní témata předmětu:

Definování hodnot průmyslového dědictví

Otázky právní ochrany průmyslového dědictví jako nedílné součást kulturního dědictví

Současná interpretací průmyslového dědictví, v níž se akcentují aktuální otázky jako: veřejný prostor, kulturní turismus nebo sociální aspekty

Otázky různých možností zachování průmyslového dědictví především formou nového využití

Význam vzdělání, výchovy, propagace a popularizace průmyslového dědictví

Mezinárodními dokumenty a instituce zabývajícími se průmyslovým dědictvím

Seznámení se základní literaturou v oboru (zejména anglickou)

Obsahem zkoušky a elaborátu jsou jak tyto obecné znalosti, tak vybrané téma vztahující se přímo k doktorandem zkoumanému předmětu.

Osnova cvičení:

Viz výše.

Cíle studia:

Viz výše.

Studijní materiály:

Povinná literatura k tématu industriální archeologie a vědecké práce:

Archeologia technica, Technické muzeum v Brně.

BARKER, D. - CRANSTONE, D.: The Archeology of Industrialisation. Maney Publishing 2004.

BORDAGE, Fazette (ed.) The Factories: Conversions for Urban Culture. Basel: Birkhäuser, 2002.

CASELLA C., E. - SYMONDS, J.: Industrial Archeology - Future Directions. Springer Science+Business Media, Inc. 2005.

COSSONS, N. (ed.): Perspectives on Industrial Archeology. Science Museum London 2000.

DARLEY, G.: Factory. Reaktion Books Ltd. 2003.

DOUET, J.: Industrial Heritage Re-tooled: The TICCIH Guide to Industrial Heritage Conservation. Left Coast Press 2013.

DVOŘÁKOVÁ, E. - ŠENBERGER, T.: Industriální cesty českým středozápadem. Praha 2006.

HLUŠIČKOVÁ, H. (ed.).: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I.–IV. díl (A–Ž). LIBRI 2001–2004.

Charta průmyslového dědictví TICCIH. VCPD FA ČVUT v Praze. Dostupné z: http://vcpd.cvut.cz/wp-content/uploads/2013/04/charta-web.pdf.

Industrial Archaeology Review.

FÖHL, A.: Bauten der Industrie und Technik. Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz 1996.

JONES, E.: Industrial Architecture in Britain 1750-1939. London 1985.

NEVELL, M. a kol.: Industrial Archaeology: A Handbook. Council for British Archaeology, 2012.

PALMER, M. - NEAVARSON, P.: Industrial Archeology: Principles and Practice. Routledge 2000.

PAULINYI, Á.: Průmyslová revoluce. O původu moderní techniky. Praha 2002.

PEVSNER, N.: A History of Building Types. London 1976.

POPELOVÁ, L. (hl. ed.) a kol.: Architektura a veřejný prostor - město, industriál, krajina. Nakl. ČVUT v Praze, 2018.

RAISTRICK, A.: Industrial Archaeology. London 1972.

ŠENBERGER, T.: Rekonstrukce výrobně-technických staveb k novým účelům. In: Rozpravy Národního

technického muzea v Praze, č. 137. NTM, Praha 1995.

WALTHER, D. - ALBRECHT, H.: SHIFT-X: Compendium on Effective Industrial Heritage Management Structures and Options for their Interregional Transfer. Sächsische Industriemuseum Chemnitz, TU Freiberg 2014. Dostupné z: https://tu-freiberg.de/sites/default/files/media/technikgeschichte-und-industriearchaeologie-3412/Sonstiges/shift-x-online.pdf.

K metodologii vědy:

ČMEJKROVÁ, S.- DANEŠ, F.- SVĚTLÁ, J.: Jak napsat odborný text. Praha, Leda 1999.

ČSN ISO 690:2011. Bibliografické citace.

HENDL, J.: Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Portál, 2005.

MOLNÁR, Z. a kol.: Pokročilé metody vědecké práce. Profess Consulting , 2012.

VYMĚTAL, J. - VÁCHOVÁ, M.: Úvod do studia odborné literatury. ORAC, 2000.

Zákon č. 121/2000 Sb. Autorský zákon.

Doporučená literatura:

ALBRECHT, H. - KIEDORF, A. - TEMPEL, N.: Industrial Heritage - Ecology and Economy: XIV International TICCIH Congress 2009 in Freiberg. Sächsische Industriemuseum Chemnitz, TU Freiberg, 2011.

BERAN, L. - VALCHÁŘOVÁ, V. (eds.) a kol.: Pražský industriál: technické stavby a průmyslová architektura. VCPD ČVUT v Praze 2005 ad. vydání.

FRAGNER, B. et al.. Industriální stopy: architektura konverzí průmyslového dědictví v České republice 2000-2005/Vestiges of industry: architectural conversion of industrial heritage in the Czech Republic (2005). Prague, Czech Republic: CTU in Prague, VCPD FA.

HUDSON, K.: Industrial archaeology: an introduction. 1963 ad. vydání.

MOORE, Alan, and Alan SMART. Making room: cultural production in occupied spaces. Chicago Los Angeles, CA Barcelona: Other Forms Journal of aesthetics and protest, Los Malditos Impresores, 2015.

ŠENEBRGER, T. - POPELOVÁ. L. (eds. a kol.). Železniční dědictví - od velké minulosti k budoucímu využití. Nakl. ČVUT v Praze, 2018.

Obsáhlý seznam zejména cizojazyčné literatury bude studentovi dán k dispozici.

Studijní pomůcky:

Portál Postgraduálního studentského inkubátoru http://apluses.cz/psi/

Poznámka:

ASD ( i CJ)

Další informace:
Viz stránky katedry.
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6109906.html