Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

20th Century Architecture

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D29CAR ZK 2P anglicky
Garant předmětu:
Zdeněk Lukeš
Přednášející:
Zdeněk Lukeš, Josef Záruba Pfeffermann
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

Předmět probíhá formou přednášek, jeden dvouhodinový blok týdně.

Přednášky se věnují jak stěžejním dílům moderní architektury, tak i teorii, urbanismu a socioekonomickým aspektům průmyslového rozvoje.

Požadavky:

Zkouška probíhá písemnou formou

Pedagog je oprávněn k ústní konzultaci

Osnova přednášek:

1. Teoretické základy modernistických architektonických konceptů v 19. století

2. Hlavní představitelé meziválečného funkcionalismu

3. Hnutí postmoderny. Přednášející nastiňuje rivalitu a prolínání modernistických a tradicionalistických proudů

4. Velké stavby 20. století Představení charakteristických znaků a významných staveb v jejich specifických kulturních, národních a autorských úpravách.

5. Velké stavby 20. století II

6. Velké stavby 20. století III

7. Velké stavby 20. století IV

8. Socialistický realismus

9. Postmodernismus,

10. Pokračování modernismu,

11. High-tech,

12. Dekonstruktivismus, shrnutí a závěr

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení

Cíle studia:

Kritický přístup k moderním a současným architektonickým kreacím

Seznámení se s největšími díly relevantních architektů ve světovém měřítku.

Vhled do teoretických otázek moderní a současné architektury.

Studijní materiály:

Frampton: Modern architecture. Critical History, Oxford University Press, 1980

William Curtis: Modern Architecture since 1900, Oxford: Phaidon Press, 1996

Rostislav Švácha, Od moderny k funkcionalismu. Praha: Victoria Publishing, 1995

Kenneth Frampton, Moderní architektura. Kritické dějiny. Praha: Academia, 2004

Christian. NORBERG-SCHULZ,. Genius loci – krajina, místo, architektura. Praha: Dokořán, 2010

, Steen Eiler, RASMUSSEN. Jak vnímat architekturu. Praha: Academia 2016

Charles, JENCKS, The Story of Post-Modernism: Five Decades of …in Architecture. Wiley: 2011

Poznámka:

ASD

Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6109606.html