Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Hydraulics of Porous Medium

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D43HYP_EN ZK 2P anglicky
Garant předmětu:
Milena Císlerová
Přednášející:
Milena Císlerová
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Anotace:

Teoretické základy proudění vody v proměnlivě nasyceném pórovitém prostředí. Odvození základních pohybových rovnic, jejich počátečních a okrajových podmínek. Možné způsoby jejich řešení, numerické simulační modely. Podmínky použitelnosti v reálných přírodních podmínkách. Problematika hydraulických charakteristik, teorie používané při jejich stanovení. Způsoby zpracování vstupů do simulačních modelů. Variabilita hydraulických charakteristik. Heterogenita a preferenční proudění. Zpracování rešerše vybrané literatury, výběr je zvolen s ohledem na téma dizertační práce jednotlivých studentů.

Požadavky:

Písemná zkouška z teorie a zpracovaná stručná rešerše literatury.

Osnova přednášek:

Individuální práce se studenty s ohledem na zaměření a téma dizertační práce

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení

Cíle studia:

Osvojení teoretických základů a práce s odbornou literaturou

Studijní materiály:

Císlerová, M., T.Vogel, Transportní procesy, Vydavatelství ČVUT, 182 stran, ISBN 80-01-01866-0, 1998

Hillel Daniel, Environmental Soil Physics, Academic Press, 1998

Selker, John S., James T. McCord, C. Kent Miller, C. Kent Keller, Vadose Zone Processes, CRC Press, CRC Press, 1999

Jury, W.A, R. Horton: Soil Physics, J.Wiley & Sons., New York, 2004

Simulační modely řady HYDRUS

Manuály modelů HYDRUS

Individuálně vybrané webové stránky a odborné články z významných mezinárodních časopisů

Poznámka:

IZP

Další informace:
Předmět nemá webovou stránku
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6096506.html