Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Measurement and Modelling of Geotechnical Structures II

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D32MMG2_EN ZK 1P+1C anglicky
Garant předmětu:
Michal Šejnoha
Přednášející:
Michal Šejnoha
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na modelování časově závislých úloh v geomechanice. Pokročilá laboratorní měření ve štole Josef budou doplněna numerickým modelováním metodou konečných prvků. Předmět je rozdělen do 4 tematických okruhů: (i) Transport tepla, (ii) Ustálené proudění podzemní vody, (iii) Neustálené proudění podzemní vody, (iv) Sdružený problém transportu vody v plně nasyceném deformujícím se tělese – konsolidace. Numerické modelování bude provedeno v programech GEO5 MKP a SIFEL. Předmět bude vyučován v českém a anglickém jazyce.

Požadavky:

Vyhodnocení laboratorních zkoušek. Simulace in-situ měření transportu tepla v horniovém masivu metodou konečných prvků. Povinná účast na přednáškách.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek je v souladu s obsahem předmětu.

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení.

Cíle studia:

Studenti si osvojí použití metody konečných prvků při řešení jak stacionárních a nestacionárních transportních úloh tak i sdružené úlohy transportu vody a deformace zemního tělesa. Seznámí se s měřením transportu tepla in-situ v podzemní laboratoři URC Josef.

Studijní materiály:

M. Šejnoha, T. Janda, J. Pruška, M. Brouček: Metoda konečných prvků v geotechnice. Nakladatelství ČVUT, 2015.

Poznámka:

FMI

Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6091706.html