Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Konstrukce výrobků z plastů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2131030 Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

1. Přesnost a tolerování strojních dílů.

2. Všeobecné požadavky na konstrukci strojních součástí, jejich tvarování a dimenzování.

3. Definice základních parametrů tloušťka výlisku, úkosy, tvar a tloušťka žeber, zaoblení a další.

4. Metodika konstrukčních výpočtů polymerových konstrukčních součástí.

5. Konstrukce řešení strojních součástí.

6. Technologičnost konstrukce výtlačků a výlisků.

7. Technologičnost konstrukce výstřiku a verifikace pomocí simulací.

8. Forma a nastavení technologických parametrů vstřikování v relaci s konstrukčním návrhem výstřiku.

9. Vady výstřiků.

10. Modelování deformační odezvy a mezní stavy plastů.

11. Výpočty pevnosti, creepové a únavové životnosti konkrétních plastových strojních součástí.

12. Specifika provozu a zvyšování provozní životnosti vhodnou údržbou.

13. Aplikace konstrukčních plastů v mechanických převodech, hřídelových spojkách, ložiskách, potrubí a armaturách.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

Předmět je založen. Prosím o schválení předmětu.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6062006.html