Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Polymery v nanotechnologii

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D02PVN ZK 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Klasifikace polymerů (přírodní, syntetické). Struktura polymerů (amorfní, krystalické, vlákna, elastomery). Výchozí suroviny pro přípravu polymerních materiálů. Termodynamické a kinetické aspekty mechanizmu polymerizace. Chemické vazby v polymerních řetězcích. Fyzikálně-chemické vlastnosti polymerů (mechanické, tepelné). Princip elektrozvlákňování a NANOSPIDER. Nanovlákna versus makrosvět-rozdíly ve vlastnostech. Modifikace polymerních nanovláken (plazmatické technologie, heterogenní nukleace, bakteriocidita). Vlastnosti tenkých vrstev z polymerních nanovláken (smáčivost, hydrofobicita). Aplikace polymerních nanovláken v životním prostředí (mikrofiltrace, vodoodpudivost, bakteriocidita).

Požadavky:

Znalosti fyziky a matematiky v rozsahu bakalářského a magisterského studia.

Osnova přednášek:

Příprava modifikovaných povrchů polymerních nanovláken. Fyzikální a chemické vlastnosti (hydrofobicita, smáčivost).

Osnova cvičení:

Viz výše.

Cíle studia:

Seznámení doktorandů s aplikačním potenciálem funkcionalizovaných povrchů polymerních nanovláken a tenkých vrstev.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1) DOI, Masao. Soft Matter Physics. Oxford University Press, 2013. str. 270. ISBN-978–0–19–965295–2.

2) EBEWELE, Robert O. Polymer Science and Technology. CRC Press, 2000. str. 402. ISBN-978-1-4200-5780-5.

3) Aktuální vědecké publikace z mezinárodních impaktovaných časopisů.

Doporučená literatura:

4) BUTT, Hans-Jurgen, KAPPL, Michael. Surface and Interfacial Forces. Wiley-VCH Verlag GmbH, 2010. str. 443. ISBN- 978-3-527-40849-8.

5) DI VENTRA, Massimiliano,ed. Introduction to Nanoscale Science and Technology. Kluwer Academic Publishers, 2004. str. 608. ISBN-1-4020-7720-3

Poznámka:

VH

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6026106.html