Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Monitoring erozních procesů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D43MEP ZK 1P+1C česky
Garant předmětu:
Josef Krása
Přednášející:
Petr Kavka, Josef Krása, David Zumr
Cvičící:
Petr Kavka, Josef Krása, David Zumr
Předmět zajišťuje:
katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Anotace:

Předmět studenty seznámí s principy moderních metod monitoringu erozních procesů a monitoringu transportu sedimentu a na sediment vázaných polutantů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Jednotlivé složky monitoringu: bezkontatktní monitoring erodovaných povrchů (laserscan, blízká fotogrammetrie, Structure From Motion) a volumetrické analýzy; monitoring in-situ (erozní plochy, záchytné vaky); monitoring s využitím simulátoru deště; kontinuální a epizodní monitoring v malém vodním toku (turbidimetry a automatické vzorkovače); monitoring s využitím elektromagnetických stopovačů; monitoring zachycení sedimentu v nádržích.

Osnova cvičení:

navazují na přednášky

Cíle studia:

Studenti budou řešit samostatnou nebo týmovou úlohu s realizací měření v terénu nebo v laboratoři včetně analýzy získaných dat a prezentace výsledků.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ŽÍŽALA, D., et al. Monitoring erozního poškození půd v ČR nástroji dálkového průzkumu Země. [Uplatněná certifikovaná metodika]. 2016, Dostupné z: http://knihovna.vumop.cz/documents/1268.

•Relevantní články v odborných časopisech indexovaných v databázi Web of Science.

•Manuály k přístrojům a zařízením využívaným pro realizaci experimentů.

Doporučená literatura:

•BÁČOVÁ, M. a KRÁSA, J. Application of Historical and Recent Aerial Imagery in Monitoring Water Erosion Occurrences in Czech Highlands. Soil and Water Research. 2016, 11(4), s. 267-276. ISSN 1801-5395.

•SHOSHANY, M., GOLDSHLEGER, N. & CHUDNOVSKY, A., 2013. Monitoring of agricultural soil degradation by remote-sensing methods: a review. International Journal of Remote Sensing, 34(17), pp.6152–6181.

•DE VENTE, J., POESEN, J., VERSTRAETEN, G., GOVERS, G., VANMAERCKE, M., ET AL., 2013. Predicting soil erosion and sediment yield at regional scales: Where do we stand? Earth-Science Reviews, 127, pp.16–29. Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.earscirev.2013.08.014.

Poznámka:

IZP, VH

Další informace:
http://storm.fsv.cvut.cz/pro-studenty/predmety/
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6025706.html