Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Dynamika zemin

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D35DZ ZK 2P česky
Garant předmětu:
Ivan Vaníček
Přednášející:
Jan Pruška, Ivan Vaníček
Cvičící:
Jan Pruška, Ivan Vaníček
Předmět zajišťuje:
katedra geotechniky
Anotace:

Vlny v pružném prostředí, dynamické vlastnosti zemin, metody laboratorního a terénního určování dynamických vlastností zemin, vhodnost jednotlivých veličin pro řešení konkrétních geomechanických úloh, laboratorní měření

Požadavky:

Nejsou

Osnova přednášek:

Zemětřesení, mechanismus zemětřesení, intenzita zemětřesení a riziko zemětřesení

Technická seizmicita, seismické zatížení

Dynamické vlastnosti zemin

Určování dynamických vlastností in-situ

Určování dynamických vlastností v laboratoři

Osnova cvičení:

Studenti budou samostatně či týmově realizovat laboratorní měření pro určení dynamického modulu zeminy ve smyku. Dále spočtou základní úlohy určení dynamických vlastností zemin na základě rychlosti šíření vln v zeminách a penetračních zkoušek.

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty se základy dynamiky zemin, s metodami laboratorního a terénního určování dynamických vlastností zemin a s vhodností jednotlivých veličin pro řešení konkrétních geomechanických úloh.

Studijní materiály:

Povinná literatura

•Pruška J.: Dynamika geotechnických konstrukcí, ČVUT v Praze, 2017, ISBN 978-80-01-06344-6

•Relevantní články v odborných časopisech indexovaných v databázi Web of Science.

•Manuály k přístrojům a zařízením využívaným pro realizaci experimentů.

Doporučená literatura

•Verruijt. A.: An Introduction to Soil Dynamics, Delft University of Technology, 2008, dostupné na http://www- mdp.eng.cam.ac.uk/web/library/enginfo/textbooks_dvd_only/soilmechs/SoilDynamics.pdf

•Prasad. B. B.: Fundamental of Soil Dynamics and Earthquake Engineering, PHI Learning Private Limited, New Delphi, ISBN 978-81-203-2670-5

Poznámka:

IZP

Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6024406.html