Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Experimentální fyzika a teorie měření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D02EFTM ZK 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Obecné zásady metrologie, veličiny a jednotky, normování a atestace pro jednotlivé úlohy. Základy teorie nejistot. Zpracovávání naměřených dat. Principy experimentů, sestavování aparatury, sledování měřené veličiny. Přímé měření hmotnosti, délek, času a dalších veličin. Měření nepřímými metodami. Základy praktické elektrotechniky. Měření neelektrických veličin elektrickými metodami, typy snímačů (převodníků). Experiment a měřicí systém řízený počítačem, sestava čidlo, měřicí přístroj, AD převodník, počítač. Měření součinitele tepelné vodivosti a dalších termických parametrů stavebních materiálů.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

Základy metrologie

Elektrické pole

Magnetické pole

Vedení elektrického proudu

Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony

Elektrické měřicí přístroje

Principy nepřímých měření

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Detailně seznámit studenty s problematikou měření fyzikálních veličin a parametrů stavebních materiálů a prostředí.

Studijní materiály:

Literatura:

1) Semerák P.: Aplikovaná fyzika, ČVUT 2009

2) Michalko O., Mikš A., Semerák P., Klečka T.: Fyzikální a mechanické zkoušení stavebních materiálů. ČVUT 1998.

3) Doporučené publikace v odborných časopisech.

4) Manuál k lambdametru pro měření termických vlastností materiálů (součinitel tepelné a teplotní vodivosti, tepelné kapacity).

Poznámka:

IZP

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6023706.html