Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Animace kultury – informální vzdělávání, tvorba kolektivní paměti, participativní metody

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D29AK ZK 2P česky
Garant předmětu:
Lenka Popelová
Přednášející:
Lenka Popelová
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

Předmět přináší informace o nástrojích převážně z oblasti pedagogiky, sociologie i managementu inovací, které umožní studentům vytvořit podmínky k úspěšnému zapojení nových či rekonstruovaných budov do společenských vztahů. Jedná se nejen o využití budov, ale hlavně o jejich přijetí veřejností.

Požadavky:

Nejsou dány.

Osnova přednášek:

Studenti si vyberou zadání delezaměření své doktorské práce.

Po té budou seznámeni s didaktickými postupy užívanými v oblasti tzv. in-formálního vzdělávání, založených na principech osobní zkušenosti jako klíčového nástroje, i s jejich evaluací.

Další klíčový diskurz – sociologický, přinese seznámení s teoriemi tvorby kolektivní paměti, kulturní paměti a míst paměti, a to včetně příkladů jednotlivých nástrojů napomáhajících jejich zpevnění. Opominuta nebude ani významná role médií. Konečně budou studenti seznámeni s principy managementu inovací, předně pak s participativními metodami, umožňujícími vytvořit a vybrat řešení přinášející rovnováhu mezi architektonickou inovaci a požadavky veřejnosti.

Osnova cvičení:

Viz výše. Jelikož se jedná o doktorské studium, je každý úkol individuální.

Cíle studia:

Kurz se zaměřuje na rozvoj invence, zejména cestou zpracování konkrétních praktických případů, směřuje k samostatnosti studenta a ke kreativnímu uplatnění znalostí a dovedností získaných během dosavadního studia.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

FLORIDA, R. (2002). The Creative Class and How It´s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. New York: Basic Books, 2002. ISBN-10: 1469281422.

TYSLOVÁ, I. (ed.) Metodiky animačních procesů v kultuře. Oeconomica, Praha 2012. ISBN 978-80-245-1903-6.

HALBWACHS, M. Kolektivní paměť. Praha: SLON, 2009. ISBN 978-80-7419-016-2.

ASSMANN, J. Kolektivní paměť a kulturní identita. In: Kratochvíl, A. (ed.): Paměť a trauma pohledem humanitních věd. Komentovaná antologie teoretických textů. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR / Akropolis, 2015. ISBN 978-80-88069-12-6.

KAPLÁNEK, M. Animace: studijní text pro přípravu animátorů mládeže. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0565-4.

Doporučená literatura:

BARHAKOMERWA GANYWA MULUME, F. Les principes del’animation et gestion de avenements culturelles. Paris. L’Harmattan RDC 2010. ISBN: 978-2-296-11529-3.

SIOSZTRZONEK, J. Animace kultury. Polské inspirace. Opava, Slezská univerzita 2008. ISBN 978-80-7248.

Autor Motor Animátor. Praha, Nová síť 2010. ISBN: 9788025437148.

Poznámka:
Další informace:
Viz stránky katedry.
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6020106.html