Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Měření a modelování geotechnických úloh I

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D32MMG1 ZK 1P+1C česky
Garant předmětu:
Michal Šejnoha
Přednášející:
Tomáš Janda, Tomáš Koudelka, Jaroslav Kruis, Jiří Svoboda, Michal Šejnoha, Radek Vašíček
Cvičící:
Tomáš Janda, Tomáš Koudelka, Jaroslav Kruis, Jiří Svoboda, Radek Vašíček
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Předmět je věnován měření a modelování základních laboratorních zkoušek metodou konečných prvků. Pozornost je zaměřena na popis nelineárního chování zemin s využitím tradičních materiálových modelů. Poznatky získané z jednoduchých modelů laboratorních zkoušek budou využity při modelování vybraných typů geotechnických konstrukcí. Numerické modelování bude provedeno v programu GEO5 MKP.Předmět bude vyučován v českém a anglickém jazyce.

Požadavky:

Vyhodnocení laboratorních zkoušek. Kalibrace materiálového modelu Cam clay v programu Geo5 MKP na základě provedených laboratorních zkoušek. Povinná účast na přednáškách.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek je v souladu s obsahem předmětu.

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení.

Cíle studia:

Cílem studia je propojení standardních laboratorních měření se základními konstitutivními modely a jejich využití při modelování vybraných typů geotechnických úloh metodou konečných prvků. Studenti si také osvojí využití metody konečných prvků při modelování edometrické a triaxiální laboratorní zkoušky a kalibraci vybraného materiálového modelu.

Studijní materiály:

M. Šejnoha, T. Janda, J. Pruška, M. Brouček: Metoda konečných prvků v geotechnice. Nakladatelství ČVUT, 2015.

ČSN EN ISO 17892-5 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 5: Stanovení stlačitelnosti zemin v edometru.

ČSN CEN ISO/TS 17892-10 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 10: Krabicová smyková zkouška.

Poznámka:

FMI

Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6015806.html