Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Vybrané kapitoly z mechaniky strojů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W31A004 ZK 5P
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Cíle a zaměření:

Získat znalost o vybraných kinematických a dynamických vlastnostech strojů zejména vzhledem k budování modelů pro návrh řízení pohonových os výrobních strojů.

Základní témata:

-Dynamické modely poddajných struktur s pohony. Transformace do modálního a balancovaného tvaru. Metody redukce modelů s reziduem a bez, spojování dílčích modelů.

-Experimentální identifikace modelů poddajných struktur s pohony v otevřené a uzavřené smyčce. Metody identifikace ERA, MOESP a N4SID.

-Dynamické modely jednoduchých mechanismů sestavované pomocí LRST. Propojování modelů mechanismů a modelů poddajných pohonových řetězců.

-Kinematická kalibrace mechanismů strojů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Stejskal, V., Valášek, M.: Kinematics and Dynamics of Machinery, Marcel Dekker, New York 1996.

Gawronski, W.K.: Advanced Structural Dynamics and Active Control of Structures. New York : Springer-Verlag New York, Inc., 2004.

Katayma, T.: Subspace Methods for System Identification. Springer-Verlag London Limited 2005.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5997906.html