Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Osvětlovací soustavy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP15OSS Z,ZK 4 2P+2S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Typy osvětlovacích soustav pro vnitřní a venkovní osvětlení. Postup při navrhování osvětlovacích soustav. Dimenzování osvětlovacích soustav podle zrakového výkonu, zrakové pohody, bezpečnosti a biologických efektů. Cirkadiánní rytmus a jeho vliv kvalitu osvětlení. Ověření parametrů osvětlovacích soustav na základě výpočtu a měření. Výpočet a stanovení jednotného indexu oslnění UGR ve vnitřních a venkovních osvětlovacích soustavách. Nové metody při hodnocení jednotného indexu oslnění UGR. Provoz a řízení osvětlovacích soustav. Energetická náročnost a dimenzování osvětlovacích soustav. Ekonomické ukazatele vnitřních a venkovních osvětlovacích soustav. Dynamické osvětlovací soustavy. Inteligentní řešení osvětlovacích soustav a jejich využití v inteligentních budovách - Internet věcí. Denní a sdružené osvětlení a jeho využití při návrhu osvětlovacích soustav.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Typy osvětlovacích soustav pro vnitřní osvětlení 2. Typy osvětlovacích soustav pro venkovní osvětlení 3. Postup navrhování osvětlovacích soustav 4. Dimenzování osvětlovacích soustav podle zrakového výkonu, zrakové pohody, bezpečnosti a biologických efektů 5. Cirkadiánní rytmus a jeho vliv na kvalitu osvětlení 6. Ověření parametrů osvětlovacích soustav na základě výpočtu a měření 7. Vyhodnocení jednotného indexu oslnění vnitřních a venkovních osvětlovacích soustav 8. Nové metody při hodnocení jednotného indexu oslnění. 9. Ovládání a řízení osvětlovacích soustav 10. Energetická náročnost a dimenzování osvětlovacích soustav 11. Ekonomické ukazatele osvětlovacích soustav 12. Dynamické osvětlovací soustavy 13. Inteligentní řešení osvětlovacích soustav - Internet věcí 14. Použití denního světla při návrhu osvětlovacích soustav.

Osnova cvičení:

1. Typy osvětlovacích soustav pro vnitřní osvětlení 2. Typy osvětlovacích soustav pro venkovní osvětlení 3. Postup navrhování osvětlovacích soustav 4. Dimenzování osvětlovacích soustav podle zrakového výkonu, zrakové pohody, bezpečnosti a biologických efektů 5. Cirkadiánní rytmus a jeho vliv na kvalitu osvětlení 6. Ověření parametrů osvětlovacích soustav na základě výpočtu a měření 7. Vyhodnocení jednotného indexu oslnění vnitřních a venkovních osvětlovacích soustav 8. Nové metody při hodnocení jednotného indexu oslnění. 9. Ovládání a řízení osvětlovacích soustav 10. Energetická náročnost a dimenzování osvětlovacích soustav 11. Ekonomické ukazatele osvětlovacích soustav 12. Dynamické osvětlovací soustavy 13. Inteligentní řešení osvětlovacích soustav - Internet věcí 14. Použití denního světla při návrhu osvětlovacích soustav.

Cíle studia:
Studijní materiály:

The Lighting Handbook, 10th Edition, ISBN 978-0-87995-241-9

Poznámka:

Typ cvičení: s

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5991806.html