Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Analogové integrované obvody

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP34AIC ZK 3 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mikroelektroniky
Anotace:

Funkční struktury IO. Bipolární, unipolární a BIMOS struktury. Struktury 3D, submikronové struktury. Problémy zmenšování struktur. Paměťové, testovací struktury. Technologické procesy VLSI. Nové technologie. Návrh IO. Návrh topografie (layout). Návrhová pravidla. Spolehlivost a výtěžnost. Perspektivy vývoje. Omezení při vývoji IO.

Požadavky:

Doporučené jsou znalosti z magisterského studia z předmětů B2M34SIS a B2M34NIS

Osnova přednášek:

1. Funkční struktury submikronových IO

2. Návrh analogových bloků, layout

3, Technologie SOI, SiGe, Strained Silicon

4. Struktury 3D

5. Submikronové struktury

6. Paměťové struktury

7. Testovací struktury

8. technologické procesy VLSI

9. Pokročilé polovodičové technologie

10. Návrh IO, návrh technologie

11. Návrhová pravidla

12. Spolehlivost a výtěžnost

13, Perspektivy a omezení vývoje IO

14. rezerva

Osnova cvičení:

Projekt zaměřený na návrh analogového integrovaného obvodu v návrhovém prostředí CADENCE

Cíle studia:
Studijní materiály:

Behzad Razavi: „Design of Analog CMOS Integrated Circuits“, McGraw-Hill Education - Europe (December 1, 2000)

Paul R. Gray, Paul J. Hurst, Stephen H. Lewis, Robert G. Meyer: „Analysis and Design of Analog Integrated Circuits (4th Edition)“, Wiley 2001

Behzad Razavi: „RF Microelectronics“, Prentice Hall PTR 1997

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5928606.html