Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Vybrané statě z pružnosti a pevnosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2111505 Z,ZK 3 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Pokročilejší partie mechaniky poddajných těles zejména (ale nejen) pro zájemce o budoucí studium předmětů jako Metoda

konečných prvků, Teorie pružnosti, Mechanika kompozitních materiálů nebo Dynamická pevnost a životnost

v navazujícím magisterském programu Aplikované vědy ve strojním inženýrství, nebo pro získání dalších znalostí

využitelných při zpracování bakalářské práce.

Požadavky:
Osnova přednášek:

• Variační principy v pružnosti a pevnosti: Silová a deformační varianta řešení prutových soustav, princip virtuálních

posuvů a virtuálních sil.

• Princip minima celkové potenciální energie a princip minima komplementární energie, Přibližná řešení prutových

soustav a nosníků.

• Teorie ohybu tenkych desek obecného tvaru: Rovnice rovnováhy (definice vnitřních silových účinků).

• Kirchhoffova teorie. Příklad řešený jak vektorově tak skalárně.

• Anisotropni materialy, kompozity: Historie kompozitních materiálů, technologie výroby kompozitních materiálů,

jednosměrové kompozitní materiály, pevnostní kritéria, klasická laminační teorie, kompozity s náhodnou výztuží,

sendviče, tenkostěnné kompozitní tlakové nádoby – válec, koule, různé tvary den (půlkulové, elipsoid, geodetický

izotenzoid, …)

• Statistika v teoriích pevnosti a únavy: Statistické metody vyhodnocování dat, konstruování a materiály - inspirace

přírodou, mýty a realita o kompozitech, únava kompozitů

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

• Michalec, J., a kol.: Pružnost a pevnost II, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006

• Valenta, Fr., a kol.: Pružnost a pevnost III, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5926506.html