Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Numerické metody pro inženýry II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2012054 KZ 4 0P+4C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení studentů s moderními postupy a metodami pro tvorbu rozsáhlejších programů pro řešení úloh mechaniky kontinua. Předmět se dále zabývá způsoby verifikace a validace výsledků numerických simulací. Studenti budou prezentovat vlastní práci a diskutovat v rámci ostatních prezentací. Budou také diskutovány „best practice“ doporučení pro prezentaci, psaní technické zprávy, diplomové práce, ...

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Pokročilejší použití C++

•Dědičnost

•Šablony

•Paralelní programování

•Příklady ověřování shody mezi výsledky simulací a použitým matematickým modelem, obvyklé zdroje chyb

•Příklady ověřování shody mezi výsledky simulací a experimentálními daty, obvyklé příčiny rozdílů

•Prezentace práce studentů, kritická diskuze

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•MARTIN, Robert, C. Clean Code, Pearson, 2008, ISBN 0132350882

•JOSUTTIS, Nicolai M. The C++ Standard Library A Tutorial and Reference Second Edition [online]. 2012. ISBN 9788578110796

•Principles of Parallel Algorithm Design, http://www.parallel-algorithms-book.com/

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5901006.html