Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Numerické metody pro inženýry I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2013056 Z 3 3P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Předmět je zaměřen na problematiku řešení rozsáhlých soustav lineárních a nelineárních algebraických rovnic, obyčejných diferenciálních rovnic a parciálních diferenciálních rovnic. Pozornost bude zaměřena především na použití existujících nástrojů pro paralelní řešení výše uvedených problémů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Řešení úloh lineární algebry s plnými maticemi (knihovna LAPACK)

•Paralelní verze LAPACKu (ScaLAPACK)

•Přímé řešení soustav lineárních rovnic a řídkou maticí (knihovna UMFPACK)

•Distribuce řídkých matic nebo sítí na jednotlivé uzly paralelních počítačů (knihovna METIS)

•Toolkit pro numerické řešení úloh převážně popsaných pomocí parciálních diferenciálních rovnic (knihovna PETSc)

•Práce s distribuovanými poli a maticemi

•Iterační řešení soustav lineárních rovnic

•Řešení nelineárních algebraických rovnic (modul SNES)

•Řešení obyčejných diferenciálních rovnic (modul TS)

•Řešení vybraných soustav ODR a PDR pomocí modulů knihovny PETSc.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•SAAD Yousef, Iterative Methods for Sparse Linear Systems, Second Edition, 2003,

•Lapack users'guide, http://www.netlib.org/lapack/lug/index.html,

•PETSc documentation, http://www.mcs.anl.gov/petsc/petsc-as/documentation/index.html

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5900506.html