Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Programování inženýrských aplikací II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2012056 KZ 3 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Studenti se seznámí s programovací zásadami, zvyklostmi a typickými algoritmy pro tvorbu programů pro řešení úloh pro parciální diferenciální rovnice pomocí metody konečných objemů nebo metody konečných prvků.

Požadavky:

Základní znalost jazyka C

Osnova přednášek:

•Seznámení s volně dostupnými prostředky pro preprocessing (gmesh, ...)

•Seznámení s volně dostupnými prostředky pro postprocessing (Paraview, ...)

•„Best practice“ doporučení pro strukturu programu/projektu

•Vhodná architektura kódu pro případy strukturované, multiblokové a nestrukturované sítě

•Způsoby zachování historie vývoje programu - správa verzí (Git, ...)

•Úvod do MPI

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•ALEXANDRESCU, Andrei. Moderní programování v C++ , Computer press, 2004, ISBN 80-251-0370-6

•MARTIN, Robert, C. Clean Code, Pearson, 2008, ISBN 0132350882

http://mpi-forum.org

https://git-scm.com/doc

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5900406.html