Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Mechanika kompozitních materiálů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2111085 Z,ZK 4 3P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Předmět navazuje na znalosti z předmětů Pružnost a pevnost I a II. Vysvětluje zásady a metody navrhování, dimenzování a monitorovní deformací, napjaktosti a porušování konstrukcí s použitím netradičních zejména kompozitních materiálů.. Uvádí nové trendy i hlediska ekonomická a ekologická.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. týden Částice,Vlákna, matrice. Fyzikální a mechanické vlastnosti. Výrobní procesy, konstruování.

2. týden Souřadnicové systémy, konstitutivní vztahy, anizotropie, ortotropie, izotropie. Příklady.

3. týden Mikromechanika vláknových a částicových kompozitů. Keramika. Nanokompozity. Biokompozity.

4. týden Makromechanika vláknových kompozitů, jednosměrné lamináty. napětí, deformace, transformace.

5. týden Porušování kompozitních materiálů. Neinteraktivní a interaktivní kritéria poušení laminy.

6. týden Lamináty, tkaniny. Klasická laminační teorie. Transformace napětí, deformace. Inž. moduly.

7. týden Experimentální analýza deformací a napjatosti, zkoušky pevnosti, životnosti. Normy.

8. týden Vliv koncentrátorů napětí. Spojování kompozitních materiálů a keramiky. Příklady aplikací.

9. týden Navíjené, tkané, 3D- kompozitní struktury. Způsoby porušování komp. konstrukcí.

10. týden Modelování kompozitních částí pomocí MKP. Desky, sendviče, 3D struktury. O|ptimalizace.

11. týden Vlivy prostředí (teploty, vlhkosti...). Únavová životnost a impaktní pevnost. Predikce, zkoušky.

12. týden Aplikace kompozitů v konstrukční praxi. Příklady. Ekonomie, ekologie, životní cyklus.

13. týden Monitorování poškozování za provozu, aktuální témata. Chytré konstrukce. Příklady aplikací..

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Laš, V.: Mechanika kompozitních materiálů. Skripta ZČU v Plzni, 2004.

Gay, D.- Hoa, S.V.-Tsai, S. W.: Composite materials. CRC Press LLC., 2000, ISBN 1-5716-084-6

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5892406.html