Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Dynamická pevnost a životnost

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2111079 Z,ZK 4 3P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Předmět navazuje na znalosti z předmětů Pružnost a pevnost I a II a vysvětluje metody predikce únavové pevnosti a životnosti při dynamickém a časově proměnném namáhání strojních součástí. Popisuje mechanismus vzniku a šíření defektů v provozních podmínkách a metody posuzování provozní spolehlivosti.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. týden Princip navrhování dle mezních stavů konstrukcí. Filosofie navrhování součástí, příklady.

2. týden Vlastnosti materiálu při cyklickém zatěžování, únavové křivky, faktory ovlivňující životnost

3. týden Statistické metody posuzování pravděpodobnosti vzniku poruchy, náplň souč. bezpečnosti

4. týden Vliv tvaru součásti (vrubů), vysokocyklová a nízkocyklová únava, vliv teploty. Příklady.

5. týden Vliv středního napětí. Metody dimenzování na trvalou pevnost.

6. týden Lomová mechanika. Křehký a houževnatý lom. Faktor intenzity napětí. Lomová houževnatost.

7. týden Rychlost šíření trhlin. Kritéria statického a cyklického porušení. Predikce životnosti. Defektoskopie

8. týden Stochastické namáhání, metody třídění, m.stékání deště, histogramy zatěžování. Příklady.

9. týden Definice, kumulace únavového poškození. Střední a bezpečný únavový život. Pravděp. poruchy.

10. týden Elasto-plastické analýzy ve vrubech. Metody dimenzování na omezenou životnost.

11. týden Multiaxiální únava materiálu, Únava a creep za vysokých teplot. Aplikace v MKP.

12. týden Životnost svařovaných konstrukcí. Únava kompozitních materiálů.

13. týden Monitorování poškozování za provozu, aktuální témata, příklady aplikací..

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Růžička, M.-Hanke,M.-Rost, M.: Dynamická pevnost a životnost. Skripta ČVUT v Praze.

http://mechanika2.fs.cvut.cz/documents/dpz_high.pdf

Růžička,M.-Fidranský, J.: Pevnost a životnost letadel. Skripta ČVUT v Praze, 2003.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5892206.html