Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Zkoušení transportních strojů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2131039 Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Předmět se zabývá stanovováním jakosti a spolehlivosti transportních strojů a jejich součástí. Speciální zaměření

je na jeřáby, výtahy a dopravníky. Zařazeny jsou i způsoby inženýrského laboratorního experimentálního

výzkumu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Metody řízení jakosti výrobků.

•Teorie spolehlivosti strojírenských produktů.

•Senzory používané v transportní technice, principy, funkce, interpretace fyzikálních veličin.

•Systémy pro sběr a archivaci dat. Měřicí technika.

•Zpracování dat, statistické metody a vyhodnocení měření.

•Metodika zkoušení, závazné předpisy, řízení a dokladování zkoušek.

•Stavba zkušebních stanovišť.

•Simulace provozního zatížení v laboratorním prostředí, realizace zkoušek v reálném prostředí.

•Tenzometrie – praktická instalace a provedení měření.

•Metody zkoušení součástí pohonů transportních strojů.

•Metody zkoušení nosných částí transportních strojů.

•Systémy zabezpečení, jejich zkoušky a související předpisy.

•Zkoušky strojů pro zemědělství.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Dynybyl, V. a kol.: Výkonová metrologie experimentální podpora vývoje a inovací ve strojírenství, ČVUT 2009

•www.NI.com

•www.hbm.cz

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5872706.html