Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Diplomový projekt

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2133000 Z 16 0P+16C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Diplomový projekt je závěrečná samostatná činnost studenta při řešení a zpracování diplomové práce. Skládá se obvykle ze čtyř částí:

•rešerše stavu techniky a analýza zdrojů,

•návrhy koncepcí řešení a multikriteriální výběr nejvhodnější varianty,

•návrhové a kontrolní výpočty, virtuální simulace, další potřebné výpočtové procesy

•konstrukční řešení a odvození výkresové dokumentace.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Studijní literatura je určována individuálně podle pokynů vedoucích jednotlivých diplomových projektů. Pro sdílení obecnějších informací a studijních pomůcek se používá server studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5872506.html