Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Teorie transportních strojů II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2131033 Z,ZK 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Sypké látky, zásobníky, pásové dopravníky, přenos hnací síly, pás dopravníku, redukce hmoty, pohybové odpory, dopravníky článkové, redlerové, šnekové, vibrační, impulsní a s mikrovrhem.

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Pásová doprava těžká/technologická. Hmotnostní a materiálový tok. Základní silové poměry v pásovém dopravníku.

•Eulerův vztah pro vláknové tření. Plazení pásu a rychlost plazení. Výpočet namáhaní pásu. Tah pásu, ohyb pásu, odstředivá síla.

•Konstrukce dopravních pásů. Značení pásů. Průřez pásů. Jednoválečková stolice, dvouválečková stolice, tříválečková stolice. Girlandové uspořádání, hadicové dopravníky.

•Konstrukční prvky pásového dopravníku. Tahy v pásu a jeho protažení. Úhel opásání bubnu. Obecná síla přenášená pásem, maximální síla přenášená pásem. Prokluz pásu.

•Napínací síly pásu. Napínání šroubem/gravitační.

•Teorie sypkých hmot. Mělké zásobníky. Hluboké zásobníky.

•Bezpečnost pásových dopravníků. Uspořádání technologických celků s PD. Provozní spolehlivost PD. Příklady z praxe.

•Výpočet dopravníku vč. příkladu

•Laboratorní měření prokluzu pásu.

•Teorie článkových dopravníků – řetězový převod, proces návrhu, konstrukční zásady a řešení, aplikace

•Teorie šnekových dopravníků – terminologie, proces k návrhu, konstrukční zásady a řešení, aplikace

•Teorie vibračních dopravníků – impulsní, s mikrovrhem, zásady návrhu, konstrukční řešení, aplikace

•Praktické cvičení, návštěva laboratoře.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Cvekl, Z. a kol.: Teorie dopravních a manipulačních zařízení. Skriptum ČVUT Praha 1984

•Dražan, F. a kol.: Teorie a stavba dopravníků. Skriptum ČVUT Praha 1983

•Cvekl, Z. a kol.: Teoretické základy transportních zařízení. SNTL Praha 1976

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5872206.html