Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Metodika konstruování v podmínkách CAD

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2133012 Z 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Cílem předmětu je naučit správné metodice konstruování, aby byla tvořena výkresová dokumentace založená na použitelných CAD modelech se správnými parametry.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

•Proces konstrukce: Rešerše, koncept, více řešení, layout, vstupy/výstupy, zhodnocení variant, výběr varianty, rozpracování (důraz na náčrt a základní výpočty).

•Úvod do techniky CAD. Představení parametrického modelování (výhody/nevýhody), adaptivní modelování (výhody/nevýhody), práce s knihovou. Představení CAD CAM FEM

•Přenos dat do CAM, FEM, …Management (Správa) CAD dat – číslování, uložiště a struktura, PDM, PLM. Požadavky na výkresovou dokumentaci a CAD modely – pravidla tvorby. Kvalita CAD dat

•Hygiena modelování - Tvorba 3D modelu tak, aby byl využitelný a upravitelný.

•Bezvýkresová dokumentace – 3D modely – tvorba a důležité prvky, konkrétní aplikace

•Zápočtové práce -konzultace, závěrečná prezentace.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Prezentace PPT s metodickými postupy, které budou využity v semestrální práci.

Podklady jsou k dispozici na: https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2352

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5872006.html