Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Zemědělské stroje II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2131103 Z,ZK 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Předmět je úvodem do problematiky strojních zařízení v zemědělství v oblasti živočišné výroby. Jsou probrány základní technologické operace a konstrukce strojů a zařízení, které tyto operace zajišťují a vytváří produkty zemědělské výroby.

Posluchači předmětu budou seznámeni s obecným návrhem těchto strojů a také s aplikací základních strojních součástí ve strojích zemědělské výroby.

Požadavky:
Osnova přednášek:

 Úvod k zemědělským strojům, přehled TP v živočišné výrobě (ŽV). Specifika ŽV.

 Precizní zemědělství, přesné obdělávání půdy, monitoring výnosů - význam a využití v ZV.

 Využití hlavních a vedlejších produktů rostlinné výroby (RV) ve výrobě živočišné (ŽV).

 Dopravní prostředky v zemědělství, přípojná vozidla, pohony náprav, pojezdová ústrojí, řízení směru.

 Mobilní zdroje energie v zemědělství - traktory, samojízdné stroje, nosiče nářadí.

 Způsoby ustájení a řízení chovu hospodářských zvířat. Krmná místa, identifikace zvířat, hrazení zvířat.

 Budovy pro chov hospodářských zvířat, úprava vnitřního prostředí stájí. Asanace stájí - odklízení exkrementů.

 Stroje pro přípravu a úpravu statkových krmiv pro hospodářská zvířata.

 Zařízení pro distribuci krmiv pro hospodářská zvířata. Zařízení pro napájení hospodářských zvířat.

 Stroje a zařízení pro získávání a úpravu produktů hospodářských zvířat. Dojení, doprava a chlazení mléka.

 Stroje a zařízení pro získávání produktů hospodářských zvířat. Sběr a manipulace s vejci, stříhání vlny.

 Stroje a zařízení využitelná v ovocnářství. Stroje pro sklizeň.

 Stroje a zařízení využitelná v lesním hospodářství.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

 Bauer, f., Sedlák, P., Šmerda, T.: Traktory, Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně, 2006.

 Svoboda, J.: Teorie dopravních prostředků - vozidla silniční a terénní, ČVUT v Praze 1990.

 Hůla, J., Abrhám, Z., Bauer, F.: Zpracování půdy, Nakladatelství Brázda, s.r.o. Praha 1997.

 Syrový, O. a kol.: Stroje a zařízení v živočišné výrobě, SZN Praha 1990.

 Syrový, O.: Doprava v zemědělství, Profi Press, 2008.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5871806.html