Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Vybrané statě z částí a mechanismů strojů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2131004 Z,ZK 4 3P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Cílem předmětu je v návaznosti na základní teoretické znalosti ze základních kurzů Částí a mechanismu strojů podat studentům poznatky z aktuálního výzkumu a vývoje v oblasti částí strojů se zvláštním důrazem na praktické aplikace. Šroubové spoje. Toxové spoje. Převody s ozubenými koly. Synchronní řemeny a jejich aplikace. Valivá ložiska. Kluzná ložiska. Spojky. Brzdy.Svařované spoje.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1) Šroubové spoje. Montáž a experimentální testování pevnostních šroubových spojů.

2) Šroubové spoje. Pevnostní výpočet podle předpisu VDI 2230 (SW „KISSoft“), moderní povlaky a speciální kluzné a pojišťovací prostředky.

3) Toxové spoje. Informace o daném typu spoje, o podmínkách pro jeho realizaci, o jeho vlastnostech, o možnostech uplatnění a o zásadách jeho návrhu a o výpočtových postupech spojů.

4) Převody s ozubenými koly. Návrhy modifikací u ozubení, využití MPK, testování ozubení resp. převodovek, životnost. Speciální aplikace. Poruchy ozubených kol.

5) Ozubená kola. Návrhy a optimalizace ozubení pomocí MKP – Nestandardní metody návrhu, Možnosti nových povrchových vrstev na ozubení. Měření kvality ozubení.

6) Synchronní řemeny a jejich aplikace, ploché řemeny a jejich aplikace.

7) Valivá ložiska. Speciality výpočtů valivých ložisek podle různých výrobců, nekonvenční aplikace.

8) Valivá ložiska. Konstrukční řešení uložení hřídelí v aplikacích a možnosti testování valivých ložisek. Poruchy.

9) Radiální kluzná ložiska, návrh, aplikace, možnosti hydrodynamických a hydrostatických soustav.

10) Axiální kluzná ložiska, návrh, aplikace, možnosti hydrodynamických a hydrostatických soustav.

11) Spojky. Charakteristika jednotlivých provedení spojek a jejich vhodnost aplikace dle typu provozu.

12) Brzdy. Rozbor druhů brzd a aplikace. Navrhování a testování. Provozní podmínky.

13) Svařované spoje. Technologičnost, pevnost a tuhost svařovaných konstrukcí s ohledem na moderní metody svařování a možnosti experimentálního testování svařovaných konstrukcí.

Osnova cvičení:

1-2) Šroubové spoje.

3-4) Převody s ozubenými koly.

5-6) Toxové spoje. + Synchronní řemeny.

7-8) Valivá ložiska.

9-10) Radiální a axiální kluzná ložiska.

11-12) Spojky. + Brzdy.

13) Svařované spoje.

Cíle studia:

Cílem předmětu je v návaznosti na základní teoretické znalosti ze základních kurzů Částí a mechanismu strojů podat studentům poznatky z aktuálního výzkumu a vývoje v oblasti částí strojů se zvláštním důrazem na praktické aplikace.

Studijní materiály:

[1] Stručné prezentace pro všechny přednášky + podklady pro studenty (dostupné na MOODLE),

[2] www stránky vybraných společností (jejich technická podpora) - BOSSARD, FABORY, KAMAX a rovněž pro problematiku svařování - SVARBAZAR, atd.

[3] Pro šroubové spoje - VDI 2230, SW „KISSoft“ (na Fakultě je licence)

[4] Dejl. Z. Konstrukce strojů a zařízení I, spojovací části strojů, návrh, výpočet, konstrukce. MONTANEX, Ostrava, 2000. ISBN 80-7225-018-3.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5833506.html