Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Design of optomechanical instruments

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E361006 Z,ZK 4 2P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Přístroje a techniky založené na optickém principu, používané v lékařství i průmyslu. Zdravotnické: přístroje pro vyšetření oka a oční chirurgii. Průmyslové: spektrální přístroje, vláknové senzory.

Požadavky:
Osnova přednášek:

oko a vidění

mikroskop

metody a přístroje pro vyšetření zraku

optická koherenční tomografie

korekce zrakových vad - laserová operace

lasery pro oční chirurgii

korekce zrakových vad - nitrooční implantáty

spektrální přístroje - princip, aplikace

vlákna a vláknové senzory

Osnova cvičení:

příklady k přednáškám, analýza funkce a konstrukčního řešení ukázek přístrojů

Cíle studia:
Studijní materiály:

Zicha J., Němcová Š.: Základy konstrukce přístrojů, ČVUT, Praha, 1998

Vejrosta V.: Konstrukce zdravotnických elektrických přístrojů, Česká společnost pro zdravotnickou techniku, 2001

stránka předmětu: http://pmo.fs.cvut.cz/wiki/index.php?title=2361135:2011B

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5796006.html