Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Sensor Systems

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E141030 Z,ZK 4 2P+0C+1L anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení s pokročilými systémy měření různých fyzikálních veličin (teplota, tlak, vlhkost, průtok, rychlost,…). Budou doplněny znalosti o dalších měřených veličinách nad rámec bakalářského předmětu Technická měření. Pozornost bude věnována zejména použití v průmyslové praxi. Probírány budou rovněž možnosti verifikace (validace) údajů ze snímačů na základě zjednodušených matematických modelů (vazba na předměty modelování, identifikace) a slučování signálů ze senzorů (senzor data fusion).

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Teplota – kontaktní snímače

•Teplota – bezkontaktní snímače

•Síla a moment

•Poloha – analogové snímače

•Poloha – digitální snímače (laserové scannery, Lidar,…)

•Otáčky, rychlost, zrychlení

•Tlak a vlhkost

•Průtok

•Výška hladiny

•Průmyslové výstupy senzorů (analogové, digitální sběrnice)

•Validace údajů ze snímačů

•Slučování signálů ze snímačů (Sensor data fusion) I.

•Slučování signálů ze snímačů (Sensor data fusion) II

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

• Clarence W. de Silva Sensor Systems: Fundamentals and Applications, November 22, 2016 by CRC Press, Textbook - 720 Pages - 305 B/W Illustrations , ISBN 9781498716246 - CAT# K25390, https://www.crcpress.com/Sensor-Systems-Fundamentals-and-Applications/Silva/p/book/9781498716246

•Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook, Second Edition Spatial, Mechanical, Thermal, and Radiation Measurement, John G . Webster and Halit Eren, CRC Press 2014, Print ISBN: 978-1-4398-4888-3, eBook ISBN: 978-1-4398-4889-0

•Kalantar-zadeh, Kourosh, Sensors An Introductory Course 2013 by Springer,196p. ISBN 978-1-4614-5052-8

•Ciza Thomas, Sensor Fusion - Foundation and Applications, ISBN 978-953-307-446-7, 238 pages, Publisher: InTech, Chapters published June 13, 201,DOI: 10.5772/680

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5795606.html