Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

SCADA systems

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E372035 KZ 4 1P+0C+2L anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

V předmětu se studenti seznámí s principy fungování SCADA systémů a rozhraní člověk / stroj (HMI). Budou se zabývat tvorbou průmyslových vizualizací, programováním skriptů, hodnocením návrhů SCADA/HMI, virtualizací a koncepty iniciativy P4.0 aplikované v oblasti vyspělého průmyslového řízení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

•SCADA systémy pro vizualizaci průmyslových procesů. Základní funkce, koncepce, výrobci, aplikace

•Připojení SCADA k řídicímu systému. OPC a OPC UA

•Algoritmy sběru dat na úrovni PLC – SCADA. Zásobníky a algoritmy jejich řízení

•Přehled hlavních funkcionalit SCADA systémů

•Grafický návrh rozhraní člověk / stroj (HMI). Grafické konvence a psychologické zákonitosti návrhu

•Kognitivní ergonomie. Spolehlivost systémů člověk-stroj

•Hodnocení grafického návrhu HMI pomocí metody trasování očních pohybů. Intuitvnost vs. spolehlivost rozhraní.

•Operátorské panely a operátorské řízení, koncepce jejich připojení k řídicímu systému, princip Embeded Cognition

•Skriptování v SCADA systémech

•Vyhodnocení dat, průmyslová statistika a datamining

•Virtuální spuštění a virtualizace PLC a SCADA/HMI

•Vyspělé architektury distribuovaných řídicích a výpočetních systémů

•Etické a futurologické aspekty vyspělé automatizace výroby v duchu iniciativy Průmysl 4.0

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•S. G. McCrady, Designing SCADA application software: a practical approach. Amsterdam ; Singapore: Elsevier Science, 2013.

•J. Jura, „Laboratoř programovatelných automatů", Laboratoř programovatelných automatů. [Online]. Dostupné z: http://iat.fs.cvut.cz/109/.

•M. Martinásková, L. Šmejkal, České vysoké učení technické v Praze, a Strojní fakulta, Řízení programovatelnými automaty. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004.

•W. Bolton, Programmable logic controllers, Sixth edition. Amsterdam: Newnes, 2015.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5795106.html