Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Measurement and Experiment

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E362700 KZ 4 0P+0C+4L anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Laboratorní cvičení k procvičení a prohloubení znalostí z geometrické a vlnové optiky.

Požadavky:

Účast na cvičeních, vypracované referáty.

Osnova přednášek:

namá

Osnova cvičení:

•Měření lámavého úhlu hranolu

•Refraktometrie

•Měření ohniskové vzdálenosti čočky Cornuovou metodou, rozlišovací schopnost objektivu

•Měření ohnickové vzdálenosti objektivu Besselovou metodou a ze dvou poloh předmětu

•Měření Abbéova čísla

•Osvětlovací soustava

•Měření na mřížce

•Měření propustnosti a odrazivosti

•Důlní interferometr

•Rayleighův interferometr

•Měření rovinnosti zrcadla

•Ohyb na otvoru a dvojštěrbině, měření koherenční délky

•Polarizace a Brewsterův úhel, fázové destičky

Cíle studia:
Studijní materiály:

•Bumbálek a kol.: Laboratorní cvičení, skriptum ČVUT

•podklady na moodle.fs.cvut.cz

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5794406.html