Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Technical optics

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E362504 KZ 4 2P+1.5C+0.5L anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Předmět podává podrobný výklad principu zobrazení rovinnými a sférickými plochami na základě zákonů geometrické optiky. Věnuje se také monochromatickým i barevným vadám zobrazení a základním vizuálním přístrojům.

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Světlo jako elektromagnetické záření. Vlnoplochy a paprsky. Index lomu. Optická dráha. Polarizace

•Fermatův princip. Odraz a lom na rovinném rozhraní. Úplný vnitřní odraz. Rovinné zrcadlo a soustavy zrcadel. Lámavé hranoly: typy, použití

•Sklo korunové a flintové, disperze, Abbeovo číslo. Disperzní hranoly: typy, použití, poloha minimální odchylky

•Zobrazení sférickou plochou a soustavou sférických ploch. Zobrazovací rovnice, chod paprsků. Hlavní body a roviny. Ohnisková vzdálenost, lámavost optické plochy. Zvětšení

•Tenká a tlustá čočka: zobrazení, chod paprsků, typy. Chod paprsků graficky i početně

•Soustavy tenkých čoček, ohnisko soustavy. Afokální předsádka

•Vady optických soustav: monochromatické, barevné. Korekce vad

•Brýle. Lupa: rozlišení, zvětšení, typy

•Mikroskop: optické schéma, základní charakteristiky. Stavba mikroskopu

•Projekce a záznam obrazu mikroskopem. Invertovaný a stereomikroskop

•Osvětlovací soustava mikroskopu. Abbeova teorie zobrazení

•Metody zvyšování kontrastu v mikroskopii

•Dalekohledy čočkové: Galileův, Keplerův. Zaostřovací mechanismy. Vzpřimovací soustavy

Osnova cvičení:

Příklady k přednášené látce.

Laboratorní úlohy: Měření lámavého úhlu hranolu, Měření indexu lomu a Abbéova čísla, Měření ohniskové vzdálenosti tlusté čočky, Měření rozlišovací schopnosti a demonstrace optických vad

Cíle studia:

Porozumění zákonitostí geometrické optiky, vytváření obrazu, vzniku a charakteru optických vad.

Studijní materiály:

•Bumbálek J.: Základy technické optiky, ČVUT, 1995

•Keprt E.: Teorie optických přístrojů, Universita Palackého v Olomouci, 1965

•Dereniak E., Dereniak T.: Geometrical and Trigonometric Optics, Cambridge University Press, 2008

•podklady k přednáškám na moodle.fs.cvut.cz

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5794206.html