Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Strategický projektový management

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D10SPM ZK česky
Garant předmětu:
Šárka Pešková
Přednášející:
Šárka Pešková
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
experimentální centrum
Anotace:

Podávání projektu a jejich řízení v praxi od jejich zahájení, plánování, provádění, kontroly, až k budu ukončení. Fylozofie řízení pracovního týmů a implementace výstupů do praxe. Vedení projektové dokumentace a běžné administrativy, doplnění potřebných základních znalostí legislativního rámce České republiky a Evropské unie v daném zaměření.

Požadavky:

Magisterské vzdělání

Osnova přednášek:

Příprava projektu

Posouzení projektu

Možnosti financování

Organizace projektu

Zvolení kvalitního vědeckého týmu

Vypracování projektu včetně budgetu a odůvodnění

Řízení a realizace projektu

Zjištění dostupných rizik a milníků projektu včetně možnosti jejich překonání

Vytvoření časového harmonogramu projektu

Vytváření podmínek

Dokumentace projektu a legislativa

Zjištění možnosti návratnosti financí

Hodnocení projektu

Životní cyklus projektu

Projektové fáze projektu

Úspěšné dokončení projektu

Úspěšná implementace projektu do praxe

Závěrečné posouzení celkového projektu zpětná vazba z praxe

Cvičné podání nárosního nebo mezinárodního projektu

Posouzení projektu z hlediska oponentů

Závěrečná zkouška

Osnova cvičení:

- Ústní výklad dle osnovy (možnost využití online formy), prezentace

- Uvedení reálných příkladů z praxe

- Samostatná práce

- Vyhledání důležitých aspektů k předmětu (využití sítí a vyhledávačů)

- Vysvětlení možných dotazů a nejasností ze strany studentů

- Možnost exkurzí a zapojení do výuky externích partnerů (firem a státní správy) a jejich zkušeností

z praxe

- Závěrečné shrnutí

Cíle studia:

Cílem semináře je oslovit studenty, kteří mají zájem o danou problematikou a připravit je kvalitně tak, aby nabité znalosti a schopnosti mohli vyžívat v praxi jak při hledání a uplatnění v zaměstnání nebo při začínajícím podnikání typu projektů Start up.

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

Doyle, Peter

Marketing management and strategy

Studijní pomůcky

(www.tacr.cz

Poznámka:
Další informace:
http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vyuka/index.html
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5784006.html