Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Neelektrické pohony

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2372027 KZ 4 1P+0C+2L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Moderní pneumatické a hydraulické prostředky automatického řízení, návrh sekvenčních obvodů a jejich simulace v SW.

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Klasifikace prostředků automatického řízení

•Výroba, úprava a rozvod stlačeného vzduchu, vlastností stlačeného vzduchu

•Pneumatické akční členy a snímače - konstrukce, funkce, aplikační oblasti

•Pneumatické rozvaděče - konstrukce, funkce a aplikace. Ventilové terminály - kategorie, aplikační oblasti. Digitální pneumatika

•Výstavba pneumatických obvodů a standardizace výkresové dokumentace

•Návrh a simulace pneumatických systémů a dimenzování pneumatických prvků

•Hydraulické akční členy, snímače a hydraulické rozvaděče - teoretické zaklady

•Návrh a simulace hydraulických systémů a dimenzování hydraulických prvků

•Sekvenční pneumatické a hydraulické obvody – I

•Sekvenční pneumatické a hydraulické obvody – II

•SW prostředky pro návrh a simulaci pneumatických a hydraulických systémů, aplikační příklady

•Pokročilé metody řízení pneumatických a hydraulických systémů

•Bezpečnost pneumatických a hydraulických systémů

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Hlava, J.: Prostředky automatického řízení, ČVUT, Praha 2000

•Chlebný,J. a kol..:Automatizace a automatizační technika 3- Prostředky automatického řízení, CPress, Praha 2009

•Fruh. K. F a kol.: Handbuch der Prozess-automatisierung,Oldenbourg Industrieverlag 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5774906.html