Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Průmyslové komunikační systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2142012 KZ 3 2P+0C+1L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Potřeby přenášení informací v průmyslovém prostředí vyžaduje orientaci v množství používaných sběrnic, zvolit správnou topologii sítě a zajistit přenášená data jednak proti rušení ale i proti neoprávněnému přístupu k datům.

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Přenos signálů, úvod do digitální komunikace, model ISO/OSI

•Prostředky zajištění elektromagnetické kompatibility

•Fyzická vrstva, přenosová média, typy elektrických signálů

•Optická datová komunikace, vysílače, přijímače, přenosové kabely a konektory

•Linková vrstva. Synchronizace, modulace, kódování

•Zabezpečení datového přenosu, detekce chyb, korekce, kryptování.

•Vyšší vrstvy modelu, funkce, služby

•Přehled průmyslových sběrnic, příklady jejich řešení, topologie sítí

•Průmyslové sběrnice konceptu ASi, integrace bezpečnosti

•Průmyslové sběrnice konceptu DeviceBus

•Průmyslové sběrnice konceptu FieldBus

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Reynders D., Mackay S., Wright E., Practical Industrial Data Communication. Elsevier 2005

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5773806.html