Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Vestavěné systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2141075 Z,ZK 5 2P+0C+2L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Základní pojmy z číslicové techniky, architektura mikrořadičů, funkce jednotlivých sybsystémů, procesor, sběrnice, paměti programu/dat, přerušovací systém, integrované periférie, číslicové vstupy/výstupy, čítač/časovač, A/D a D/A převodníky, vnitřní komunikační sběrnice SPI/I2C a připojení periferií, watchdog. Instrukční sada, programování v jazyce assembler/ANSI C. Návrh a ladění programů. Zásady HW a SW návrhu vestavěných systémů.

Požadavky:

Částečně znalosti mikropočítačové techniky na úrovni předmětu „Mikropočítače a aplikace“ bakalářského studia IAT.

Osnova přednášek:

•Úvod do programování mikropočítačů - základní pojmy, číselné soustavy, binární aritmetika

•Vnitřní struktura rodiny I805x

•Jazyk Assember A51 1. část

•Jazyk Assember A51 2. část

•Úvod do jazyka ANCI C

•Paměti mikropočítačů

•Sběrnice, rozhraní pro připojení paralelních sběrnic, signály, adresový dekodér. Přerušovací systém

•Sériová rozhraní, synchronní, asynchronní přenos, RS232, 485, SPI, I2C

•Čítače/časovače, watchdog

•Obvody pro číslicové rozhraní, napěťové, proudové a výkonové přizpůsobení vstup/výstup

•Typy signálů, unifikovaný signál. D/A převodníky

•A/D převodníky

•Datové komunikace. Přenosový kanál. Modem

Osnova cvičení:

1. Seznámení s vývojovým kitem C8051F120, zadání semestrální práce

2. Použití jazyka ANSI C pro programování vestavěných systémů

3. Řešení semestrální práce

4. Řešení semestrální práce

5. Řešení semestrální práce, průběžná kontrola

6. Řešení semestrální práce

7. Odevzdání semestrální práce, zápočet

Cíle studia:

Absolvent předmětu by měl být schopen programovat jednoduché aplikace pro vestavěné systémy.

Studijní materiály:

•Chyský, J.: Vestavěné systémy I. 2. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2010, ISBN 978-80-01-04629-6.

•Brtník Bohumil, Matoušek David, Programování mikrokontrolérů s jádrem 8051 v jazyce C, BEN - technická literatura 2010, ISBN 978-80-7300-264-0

•Moodle: https://moodle.fs.cvut.cz/course/view.php?id=196

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5773606.html