Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Python pro Mechaniku a Mechatroniku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2316020 Z 0 1+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Předmět PyMM si klade za cíl blíže seznámit studenty s open-source objektovým skriptovacím jazykem Python, který je používán nejen na univerzitách, ale je rozšířen i v praxi od malých firem po výzkumná oddělení velkých korporací. V předmětu studenti uvidí použití Pythonu pro typické úlohy, se kterými se setkávají už v předmětech Mechanika I, II, III (řešení soustav rovnic numericky i symbolicky, vizualizace řešení, simulace dynamického modelu jednoduchého mechanického systému, knihovny pro mechaniku, propojení Pythonu s virtuálními robotickými simulátory (např.V-REP), low-cost HW&SW prototyping na platformách typu Raspberry PI) ale i v dalším studiu. Dovednosti a širší znalosti si studenti osvojí prací v samostatném semestrálním projektu, přičemž se předpokládá i přiměřená nutnost samostudia z online zdrojů.

Požadavky:

Vypracování samostatného semestrálního projektu v Pythonu (zpráva+program) v přiměřené náročnosti a rozsahu, přičemž se předpokládá i přiměřená nutnost samostudia z online zdrojů. Téma lze zadat i podle případného zájmu studenta a může se vztahovat i k projektům z jiných předmětů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5762506.html