Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pokročilé operační systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-POS ZK 3 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Předmět je určen magisterským studentům MFF UK a FIT ČVUT se zájmem o detailní pochopení fungování moderních operačních systémů, které řídí složité počítačové systémy, počínaje malými počítači s vícejádrovými procesory až po rozsáhlé distribuované klastry serverů. Předmět volně navazuje na základní bakalářský kurz Operační systémy (NSWI004 na MFF a BI-OSY na FIT). Pod odbornou garancí hlavního garanta budou přednášet zvaní odborníci z komerčních softwarových společností, kteří se profesně věnují pokročilým tématům z oblasti architektury, implementace, administrace, spolehlivosti, bezpečnosti a měření operačních systémů. Přednášky přímo čerpají z odborné praxe externích přednášejících. Studenti si tedy v předmětu nejenom prohloubí teoretické znalostí, ale přednášející jim též předají své cenné praktické zkušenosti s fungováním dnešních operačních systémů.

Přednášky se budou konat v budově MFF UK, Malostranské nám. 25.

Požadavky:

Bakalářské základy informačních technologií, zahrnující základní kurz operačních systémů v rozsahu BI-OSY v BSP Informatika na FIT ČVUT

Osnova přednášek:

Témata přednášek nejsou striktně vymezena, konkrétní skladba v daném semestru bude vycházet z dostupnosti jednotlivých externích přednášejících, nicméně přednášky budou pokrývat minimálně následující tématické okruhy:

1. netradiční architektury operačních systémů

2. synchronizace, vysoce paralelní hardware

3. správa zdrojů, správa služeb

4. instrumentace, observabilita

5. spolehlivost, aktualizace

6. bezpečnostní mechanismy

7. správa paměti

8. virtualizace

9. sítě a protokoly

10.souborové systémy

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5719806.html