Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Seminář z formálních specifikací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
PI-FME.1 ZK 4 3C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Student se naučí vyhodnocovat výhody a nevýhody použití formálních specifikací, pracovat s nástroji, které umí formální specifikace zpracovat a případně je využívat při vytváření či ověřování prototypů.

Požadavky:

Základy matematiky a logiky.

Osnova přednášek:

1. Syntaxe a sémantika specifikačních jazyků, různé způsoby specifikace systémů.

2. Algebraické specifikace, různé způsoby implementace algebraických specifikací.

3. Přepisovací systémy, převod specifikace na přepisovací systém.

4. Abstraktní přepisovací stroje, prototypování algebraických specifikací.

5. Příklady na prototypování specifikací.

Osnova cvičení:

Předmět probíhá formou semináře.

Cíle studia:

Naučit studenty pracovat s formálními specifikacemi, využívat je při dokumentaci a při návrhu systémů.

Studijní materiály:

1. Bjorner, Henson: Logics of Specification Languages. Springer, ISBN 978-3-540-74106-0, 2008.

2. Richta, Velebil: Sémantika programovacích jazyků. Skripta UK, 1997.

3. Goguen, Winkler, Meseguer, Futatsugi, Jouannaud: Introducing OBJ. SRI-CSL-92-03, Menlo Park 1992.

4. Watt: Programming Language Syntax and Semantics, Prentice Hall 1991.

5. McCombs: Maude 2.0 Primer. http://maude.cs.uiuc.edu/primer/maude-primer.pdf, 2003.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5683206.html