Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Environmental Monitoring and Data Assimilation Methods

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
143EMAM Z,ZK 6 2P+3C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Anotace:

Předmět je vyučován v anglickém jazyce

1. Introduction to environmental monitoring and data assimilation

2. Data acquisition techniques (on-site, remote sensing; real-time, on-line, off-line)

3. Monitoring of meteorological characteristics (precipitation, temperature, wind, air humidity)

4. Methods of isotope hydrology (including analysis of stable isotopes)

5. Monitoring of flow characteristics (urban infrastructure, urban streams)

6. Monitoring of water quality characteristics (incl. sediment)

7. Monitoring of ecological characteristics (biological communities, stream eco-morphology)

8. Monitoring of soil hydrological quantities (water content, water potential)

9. Assessment of soil hydraulic properties (retention curve, hydraulic conductivity)

10. Non-invasive imaging of soil (x-ray tomography, neutron imaging, magnetic resonance imaging)

11. Uncertainty analysis and propagation of monitoring (uncertainty sources, uncertainty analysis methods, propagation methods)

12. Time series analysis

13. Case studies

Požadavky:

none

Osnova přednášek:

Předmět je vyučován v anglickém jazyce

1. Introduction to environmental monitoring and data assimilation

2. Data acquisition techniques (on-site, remote sensing; real-time, on-line, off-line)

3. Monitoring of meteorological characteristics (precipitation, temperature, wind, air humidity)

4. Methods of isotope hydrology (including analysis of stable isotopes)

5. Monitoring of flow characteristics (urban infrastructure, urban streams)

6. Monitoring of water quality characteristics (incl. sediment)

7. Monitoring of ecological characteristics (biological communities, stream eco-morphology)

8. Monitoring of soil hydrological quantities (water content, water potential)

9. Assessment of soil hydraulic properties (retention curve, hydraulic conductivity)

10. Non-invasive imaging of soil (x-ray tomography, neutron imaging, magnetic resonance imaging)

11. Uncertainty analysis and propagation of monitoring (uncertainty sources, uncertainty analysis methods, propagation methods)

12. Time series analysis

13. Case studies

Osnova cvičení:

Předmět je vyučován v anglickém jazyce

1. Introduction to environmental monitoring and data assimilation

2. Data acquisition techniques (on-site, remote sensing; real-time, on-line, off-line)

3. Monitoring of meteorological characteristics (precipitation, temperature, wind, air humidity)

4. Methods of isotope hydrology (including analysis of stable isotopes)

5. Monitoring of flow characteristics (urban infrastructure, urban streams)

6. Monitoring of water quality characteristics (incl. sediment)

7. Monitoring of ecological characteristics (biological communities, stream eco-morphology)

8. Monitoring of soil hydrological quantities (water content, water potential)

9. Assessment of soil hydraulic properties (retention curve, hydraulic conductivity)

10. Non-invasive imaging of soil (x-ray tomography, neutron imaging, magnetic resonance imaging)

11. Uncertainty analysis and propagation of monitoring (uncertainty sources, uncertainty analysis methods, propagation methods)

12. Time series analysis

13. Case studies

Cíle studia:

Předmět je vyučován v anglickém jazyce

The goal of this course to present various methods of data aquisition for environmental studies and services and teach adequate data assimilation methods.

Studijní materiály:

!Burden, F.R., Donnert, D., Godisg, T. and McKelvie, I. (2002). Environmental Monitoring Handbook. McGraw-Hill. ISBN 978-3-510-65386

!Dirksen, C. (1999). Soil physics measurements. Reiskirchen: Catena-Verl. ISBN-13: 978-3923381432

!Hillel, D. (1998). Environmental soil physics. San Diego, CA: Academic Press. ISBN: 9780123485250

!Kendall, C. (2006). Isotope tracers in catchment hydrology. Amsterdam.: Elsevier. ISBN 978-0-444-81546-0

!Ott W.R.(1995). Environmental Statistics and Data Analysis. CRC Press LLC. ISBN: 9780873718486

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5663206.html