Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Vizualizace a distribuce prostorových dat

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155YVDP Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Tvorba prostorového modelu stavebního objektu v programu SketchUp. Interaktivní vizualizace modelu v prostředí sítě internet. Prostorová data, vektorové formáty pro distribuci prostorových dat. Geometrické transformace ve 3D, zobrazení prostorového modelu do roviny. Javascriptové knihovny pro práci s 3D modely. Webová fotodokumentace trasy, panoramatická prohlídka, HDR fotografie.

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:

Grafický systém SketchUp - základy ovládání, úvod do práce ve 3D.

Podklady pro tvorbu 3D modelu - stavební dokumentace, možnosti zaměření.

Tvorba 3D modelu - grafické skupiny, komponenty, atributy, textury.

Editace 3D modelu - pokročilé funkce, export, tisk.

Rastrová a vektorová grafika na webu - formáty, knihovny, aplikace.

Prezentace 3D modelů na webu - javascriptové knihovny, HTML5.

Geometrické transformace ve 3D - homogenní souřadnice, posunutí, otočení, změna měřítka, zkosení.

Promítání 3D na 2D - rovnoběžné (paralelní) promítání, středové (perspektivní) promítání.

HDR fotografie - vícenásobné expozice, mapování tónů, formáty, kódování.

Panorama - tvorba a prezentace panoramat, typy, technologie.

Vizualizace geografických dat - formáty, fotodokumentace trasy, prezentace na webu.

Tvorba DMT - triangulace, plochy, polyedrický model.

Vizualizace DMT - formy, 2D a 3D pohled, animace, interaktivní metody.

Osnova cvičení:

Grafický systém SketchUp - základy ovládání, úvod do práce ve 3D.

Podklady pro tvorbu 3D modelu - stavební dokumentace, možnosti zaměření.

Tvorba 3D modelu - grafické skupiny, komponenty, atributy, textury.

Editace 3D modelu - pokročilé funkce, export, tisk.

Rastrová a vektorová grafika na webu - formáty, knihovny, aplikace.

Prezentace 3D modelů na webu - javascriptové knihovny, HTML5.

Geometrické transformace ve 3D - homogenní souřadnice, posunutí, otočení, změna měřítka, zkosení.

Promítání 3D na 2D - rovnoběžné (paralelní) promítání, středové (perspektivní) promítání.

HDR fotografie - vícenásobné expozice, mapování tónů, formáty, kódování.

Panorama - tvorba a prezentace panoramat, typy, technologie.

Vizualizace geografických dat - formáty, fotodokumentace trasy, prezentace na webu.

Tvorba DMT - triangulace, plochy, polyedrický model.

Vizualizace DMT - formy, 2D a 3D pohled, animace, interaktivní metody.

Cíle studia:

Student bude schopen vizualizovat a distribuovat prostorová data.

Studijní materiály:

!BENEŠ, Bedřich, FELKEL, Petr, SOCHOR, Jiří a ŽÁRA, Jiří - Moderní počítačová grafika, Computer Press 2008 (2. vydání), ISBN: 80-251-0454-0.

?Architectural Design with SketchUp: 3D Modeling, Extensions, BIM, Rendering, Making, and Scripting. Second Edition. Hoboken, New Jersey: Wiley, [2016]. ISBN 9781118978818.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5637706.html