Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Microstation v geodézii

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155MCG KZ 3 2C česky
Garant předmětu:
Petr Soukup
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Úvod - uživatelské prostředí, atributy prvku, režim nájezdu.

Základy editace - výkres bez zadaných rozměrů prvků.

Výkres se zadanými rozměry prvků - pracovní jednotky, AccuDraw, přepínače, vrstvy.

Hromadná editace - kopírování, přesun, výběrové množiny, režimy ohrady, referenční výkres.

Tvorba knihovny buněk - mapové značky, typy buněk, editace.

Vektorizace topografické mapy - rastry, transformace, šablony prvků.

Tvorba účelové mapy - podle náčrtu nad seznamem souřadnic, spolupráce se systémem Groma, tisk.

Parcelace - návrh umístění nových parcel a komunikací, měření, multičáry, parcelní čísla, export souřadnic.

Zadání projektu - individuální stavební výkres rodinného domu.

Zpracování projektu.

Zpracování projektu.

Zpracování projektu.

Odevzdání projektu, hodnocení.

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:

žádné přednášky

Osnova cvičení:

Úvod - uživatelské prostředí, atributy prvku, režim nájezdu.

Základy editace - výkres bez zadaných rozměrů prvků.

Výkres se zadanými rozměry prvků - pracovní jednotky, AccuDraw, přepínače, vrstvy.

Hromadná editace - kopírování, přesun, výběrové množiny, režimy ohrady, referenční výkres.

Tvorba knihovny buněk - mapové značky, typy buněk, editace.

Vektorizace topografické mapy - rastry, transformace, šablony prvků.

Tvorba účelové mapy - podle náčrtu nad seznamem souřadnic, spolupráce se systémem Groma, tisk.

Parcelace - návrh umístění nových parcel a komunikací, měření, multičáry, parcelní čísla, export souřadnic.

Zadání projektu - individuální stavební výkres rodinného domu.

Zpracování projektu.

Zpracování projektu.

Zpracování projektu.

Odevzdání projektu, hodnocení.

Cíle studia:

Student se naučí ovládát software MicroStation

Studijní materiály:

!Kováč, Matúš. MicroStation: V8i SELECTseries 2 : návody na cvičení. Vyd. 1. v ČR. Praha: Klaudian, 2011. ISBN isbn978-80-902524-3-1.

!Sýkora, Petr. MicroStation V8 XM edition: podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1523-7.

:GISOFT: Jak na to, tipy, triky. http://www.gisoft.cz/JakNaTo/JakNaTo [online]. [cit. 2018-09-05].

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5631206.html