Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Teoretická geodézie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155TGD2 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Leoš Mervart
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Teoretická geodézie 2 hlouběji seznamuje studenty s problematikou Globálních navigačních družicových systémů (GNSS) a s jejich použitím v praxi. Rozšiřuje znalosti studentů z předchozího předmětu (Geodetické přístroje) o problematiku pohybu družic kolem Země, chyb při měření GNSS a metod jejich odstranění, způsobech zpracování měření GNSS a o podrobné informace o aktuálních GNSS.

Požadavky:

155GP2, 155TGD1

Osnova přednášek:

1. Vysvětlení pojmu GNSS (globální navigační družicové systémy), segmenty GNSS.

2. Souřadnicové systémy, čas.

3. Keplerovský pohyb

4. Rušený pohyb družic GNSS v reálném tíhovém poli Země.

5. Základy teorie elektromagnetického vlnění

6. GNSS přijímač, kódová měření, fázová měření.

7. Chyby ovlivňující měření GNSS

8. Diference měření, lineární kombinace měření

9. Problém řešení celočíselných ambiguit.

10. Přehled a specifika GNSS systémů (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, SBAS).

11. Geodetické aplikace GNSS, WGS84, transformace výsledků GNSS do referenčních systémů

12. Hodnocení výsledků měření GNSS, testování aparatur GNSS

13. Mezinárodní spolupráce v oblasti GNSS – IGS a EPN

Osnova cvičení:

1. GPS - výpočet drah družic

2. GPS - oskulační elementy dráhy družice

3. GPS - zpracování kódových měření

4. GPS - výpočet polohy stanice pomocí dvojitých diferencí

Cíle studia:

Seznámit s problematikou použití globálních navigačních družicových systémů (GNSS) v praxi včetně oblasti systematických chyb a metod jejich odstranění.

Studijní materiály:

Mervart L., Cimbálník M.: Vyšší geodézie 2. Vydavatelství ČVUT 1997.

Hoffman-Wellenhof B., Lichtenegger H., Wasle E.: GNSS – Global Navigation Satellite Systems. GPS, GLONASS, Galileo and more. SpringerWienNewYork 2008

Hrdina Z., Pánek P., Vejražka F.: Radiové určování polohy. Družicový systém GPS. Vydavatelství ČVUT 1995.

Poznámka:
Další informace:
https://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/155TGD2_Teoretick%C3%A1_geod%C3%A9zie_2
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5631106.html