Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Teoretická geodézie 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155TGD1 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jakub Kostelecký, Leoš Mervart
Přednášející:
Jakub Kostelecký
Cvičící:
Jan Holešovský, Jakub Kostelecký
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Teoretická geodézie 1 uvádí do problematiky tvorby polohových, výškových a tíhových geodetických základů, definice a realizace geodetických referenčních systémů – celosvětových i pro ČR. Podává informace o jejich vzniku a vývoji včetně nezbytného teoretického základu vyšší geodézie.

Požadavky:

101MA3G

Osnova přednášek:

1. Souřadnicové soustavy a transformace mezi nimi

2. Sférická trigonometrie

3. Základy vyšší geodézie, 1. a 2. geodetická úloha

4. Úvod do teorie výšek

5. Geodetické sítě

6. Klasická měření v geodetických sítích

7. Principy vyrovnání geodetických sítí

8. Klasické geodetické polohové systémy na území ČR

9. Výškové a tíhové geodetické základy

10. Parametry orientace Země

11. Geneze systémů ICRS, ITRS a ETRF

12. Zavedení ETRS89 v ČR, pracovní systém S-JTSK95

13. CZEPOS, vznik S-JTSK05, transformace souřadnic mezi ETRS a S-JTSK

Osnova cvičení:

1. Referenční koule, ortodroma, loxodroma

2. První a druhá geodetická úloha na elipsoidu

3. Geodetická křivka v konformním zobrazení

4. Helmertova prostorová transformace

Cíle studia:

Seznámit se základy vyšší geodézie, polohovými, výškovými a tíhovými geodetickými základy, referenčními geodetickými systémy, způsobem jejich vzniku, jejich vývojem a kvalitou.

Studijní materiály:

Vykutil J.: Vyšší geodézie, vydala Kartografie, 1982

Abelovič J. a kol.: Meranie v geodetických sieťach, vydala Alfa, Bratislava, 1990

Cimbálník M., Mervart L.: Vyšší geodézie 1 (Geometrická). Nakladatelství ČVUT v Praze, 2002

Cimbálník M., Zeman A., Kostelecký J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie, vydalo nakladatelství ČVUT v Praze, 2008

Kostelecký J.: Globální polohové souřadnicové systémy, vydala Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2019

Poznámka:
Další informace:
https://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/155TGD1_Teoretick%C3%A1_geod%C3%A9zie_1
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5630906.html