Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

GIS 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
1552GIS Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Lena Halounová
Přednášející:
Martin Landa
Cvičící:
Tomáš Janata, Martin Landa, Jaroslav Šedina
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

GIS 2 je zaměřen na řadu pokročilých analýz v rastrovém GIS s využitím mapové algebry, na interpolace a extrapolace ve 2D a 3D, na statistický popis dat, geostatistiku a teorii grafů pro optimalizační úlohy síťové analýzy.

Požadavky:

1551GIS

Osnova přednášek:

1. GeoWeb, Web 3.0, normy, terminologie

2. Mapová algebra, globální, lokální zonální, fokální statistika, NULL data

3. Reklasifikace, měření vzdálenosti, obalová zóna v rastru, povrchy nákladů, nejlevnější cesta

4. Parametry povrchu terénu, křivost, časová řada v povrchu terénu

5. Interpolace a extrapolace 2D

6. Voronoiovy polygony, Delauneyovy trojúhelníky, 3D lokálních odhady v prostoru, IDW

7. Lokální výběr bodů, RBF, izoline. Geostatistika - semivariogram

8. Empirický a teoretický semivariogram, kriging, příklady, interpolace spliny

9. Analytická geometrie pro GIS

10. Statistický popis prostorových bodových dat

11. Průzkumová analýza bodových dat - EDA, Q-Q graf, outliers

12. Statistický popis prostorových liniových a plošných dat

13. Úvod do teorie grafů, aplikace grafů v síťové analýze, optimalizační úlohy

Osnova cvičení:

1. Tvorba digitálního modelu terénu, úvod do Model Builderu

2. Topografická analýza povrchu, reklasifikace rastrových dat

3. Mapová algebra, interpolace rastrových dat

4. Vzdáleností analýzy

5. Hydrologické analýzy

6. Síťové analýzy

7. GIS.lab, shrnutí a opakování

8. Úvod do skriptování v jazyku Python (arcpy)

9. Skriptování v jazyku Python (pyGRASS), Geoprocessing, WPS

10. Pokročilé funkce Model Builder, publikování dat a procesů

11. Zkušební zápočtový test, shrnutí, opakování

12. Zápočtový test

13. Závěrečné shrnutí předmětu

Cíle studia:

Porozumět pokročilým metodám geoprostorové analýzy prostorových dat všech geometrických typů jak u vektorových, tak rastrových dat včetně síťové analýzy.

Studijní materiály:

!Rapant, P. (2006): Geoinformatika a geoinformační technologie. VŠB-TU Ostrava, 500 str. ISBN 80-248-1264-9.

!Kolář J.: Geografické informační systémy, Vydavatelství ČVUT, Praha 1997. ISBN: 80-01-01698-6

?Campbell, J., Shin, M.: Geographic Information System Basics. eBook.2018. Saylor.org ISBN-13: 978-1453321973.

?Aronoff, S.: Geographic Information Systems: A Management Perspective, 1995. ISBN 9780921804918

Poznámka:
Další informace:
http://gama.fsv.cvut.cz/gwiki/155GIS2_GIS_2
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5630806.html